رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

یکی از اهداف کلان در صنعت حمل ونقل ریلی دورن شهری علاوه بر سرعت و دقت و ارائه خدمات، مساله سلامت مسافران و نیروی انسانی شرکت و منابع مالی و سرمایه گذاری های انجام یافته می باشد. در این راستا جلوگیری از وارد آمدن خسارت های انسانی ومالی که بعضا لطمه های جبران ناپذیری را به جامعه شهری واعتبار صنعت مترو وارد می آورد امری ضروری است . لذا نظر به اهمیت موضوع، اعمال نظارت های قانونی در خصوص رعایت اصول ایمنی در حوزه بهره برداری سیستم حمل و نقل ریلی درون شهری (مترو) الزامی است. براین اساس برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه ایمنی و تربیت پرسنل مجرب و متخصص به منظور بالابردن توانمندی ها و مهارت های لازم در رشته ایمنی مترو، امری لازم و بدیهی می باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو

هدف از طراحی و تدوین دوره کارشناسی فنی رشته ایمنی مترو، تربیت نیروی انسانی ماهرو متخصص در زمینه ایمنی و حفاظت کار می باشد. که وظیفه ارتقای سطح ایمنی حوزه های بهره برداری حمل ونقل ریلی درون شهری به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار را برعهده دارند.

دانشجویان طی این دوره ، دانش و مهارت های فنی مورد نیاز در زمینه ایمنی در صنعت حمل و نقل ریلی، متناسب با نوع فعالیت های این صنعت را فراگرفته و می توانند به عنوان کارشناسان ایمنی در حوزه های مختلف این صنعت و تحت قانون کار فعالیت نمایند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

 در حال حاضر سطح فرهنگ ایمنی در میان اقشار و سطوح کارگری و کارفرمایی وضعیت مطلوبی ندارد و شاهدین این امر، آمار موجود در زمینه حوادث ناشی از کار به وقوع پیوسته بدلیل اعمال وناایمن کارگران می باشد. لذا به منظور بهبود شرایط موجود نیازمند افرادی متخصص در زمینه ایمنی با تحصیلات دانشگاهی می باشیم که با فعالیت در صنعت حمل ونقل ریلی درون شهری و تحت قانون کار، وظیفه ارتقای سطح ایمنی آنان را برعهده گیرند و با برنامه ریزی مناسب و تامین مشارکت کارگران، در امر ایمنی محیط کار شاهد کاهش حوادث ناشی از کار باشیم.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو

 1. – گزارش نویسی و مستند سازی
 2. – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 3. – انجام کار گروهی
 4. – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 5. – بهره گیری از رایانه
 6. – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 7. – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 8. – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 9. – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 10. – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 11. – تفکر نقادانه و اقتضایی
 12. – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

 1. – شناسایی کانون های خطر و ارزیابی مخاطرات محیط های کاری
 2. – بازرسی و بررسی تجهیزات قطار، مسیر، خطوط و علایم
 3. – شناسایی پتانسیل بروز حریق در اماکن و تجهیزات مترو
 4. – تدوین طرح ها و سناریو مقابله با بحران و شرایط اضطراری و برگزاری مانور
 5. برنامه ریزی و تدوین طرح ها و سیلاس های آموزشی در زمینه ایمنی
 6. تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی
 7. – نظارت بر رعایت استاندارد و دستورالعمل های ایمنی
 8. – جمع آوری و ثبت آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار
 9. ارایه طرحهای ایمنی کنترلی و پیشگیرانه

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • – کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای مترو
 • – کارشناس امداد و سوانح ریلی – کارشناس بحران مترو
 • – کارشناس دبیرخانه سوانح و بحران مترو

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • – دارندگان مدارک کاردانی ایمنی در مترو ، ایمنی صنعتی ، بهداشت حرفه ای ، امداد و نجات
 • – سایر دارندگان مدارک کاردانی با گذراندن دروس مرتبط
 • – داشتن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزشی کشور

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دوره کارشناسی حرفهای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
دروس پایه رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − 12 =