رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی برق- برق مترو
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق- برق مترو
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق- برق مترو
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

صنعت راه آهن شهری ( مترو) به منظور بهره برداری و نگهداری مناسب از سرمایه گذاریهای عظیم تاسیسات و تجهیزات بسیار متنوع خود نیازمند افرادی با اطلاعات و کارآمد است که ضمن آشنایی با مبانی علوم نظری از کاربرد آنها در صنعت مطلع بوده و بتواند صنعت مترو را در جهت خود کفایی و خود اتکایی یاری نمایند. بدین منظور کاردانی ناپیوسته برق مترو با اهداف و مشخصات زیر تشکیل می گردد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی برق- برق مترو

هدف از آموزش این مجموعه

 1. – تربیت افرادی است که با معلومات علمی لازم و اطلاعات و شناخت مسائل فنی و اجرایی کافی قادر به شناخت مسائل برق باشند.
 2. – فراگیری علوم پایه که مبنایی برای تصمیم گیریهای دقیق فنی خواهد بود.
 3. – انجام کار عملی، آزمایشگاهی و محاسباتی بین دو سطح کارگری و کارشناسی جهت ارتباط و پر نمودن خلاء این دو گروه، کمک در انجام کارهای تحقیقاتی و محاسباتی به کارشناسان و ارائه پیشنهاد از سطوح پایین به بالا .

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به سرمایه گذاریهای عظیم در مترو، تربیت تکنسین (کاردانی فنی) جهت بهره برداری و نگهداری مناسب از امور مربوط به برق مترو دارای اهمیت ویژه ای بوده و اجرای این دوره میتواند مشکلات ناشی از عدم وجود کاردان فنی در این زمینه را مرتفع سازد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق- برق مترو

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

 1. – شناخت و توانایی بهره برداری و اپراتوری و پستها و شبکه برق مترو و نظارت بر فرایندهای نگهداری و تعمیزات
 2. – شناخت و توانایی بهره برداری و اپراتوری تاسیسات الکتریکی و الکترومکانیکی مترو و نظارت بر فرایندهای نگهداری و تعمیزات
 3. – شناخت و توانایی بهره برداری و اپراتوری تجهیزات الکتریکی و الکترومکانیکی قطارهای مترو و نظارت بر فرایندهای نگهداری و تعمیرات
 4. – راهبری و کنترل شبکه برق و تاسیسات و ترافیک مرکز فرمان شناخت فرایندهای نگهداری و تعمیرات

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

 1. – تکنسین نگهداری و تعمیرات برق
 2. – تکنسین نگهداری و تعمیرات تاسیسات
 3. – تکنسین نگهداری و تعمیرات برق نقلیه ریلی
 4. – راهبر کنترل برق و تاسیسات و ترافیک

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • – ورودی این دوره از دوره های دیپلم ریاضی و دیپلم رشته های فنی و حرفه ای و کار دانش تامین می گردد.

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

 آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق- برق مترو
دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق- برق مترو

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق- برق مترو
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق- برق مترو

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی برق- برق مترو
دروس پایه رشته کاردانی فنی برق- برق مترو

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق- برق مترو
دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق- برق مترو

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی برق- برق مترو

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق- برق مترو
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق- برق مترو

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق- برق مترو
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق- برق مترو

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق- برق مترو
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق- برق مترو

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق- برق مترو
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق- برق مترو

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق- برق مترو
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق- برق مترو

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق- برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق- برق مترو
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق- برق مترو

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی برق- برق مترو را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + شانزده =