رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

بمنظور تامین نیروی انسانی متعهد متخصص در رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه جهت نیل به خودکفایی لازم است متخصصینی در این زمینه تربیت شوند که با عنایت به مشکلات موجود در عدم وجود متخصصین رشته های حاضر در مناطق محروم با توجه به دانش و مهارن های لازم که خواهند آموخت از جمیع جهات بتوانند مشکلات کمبود متخصص و کارشناس را رفع نمایند.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن

دوره کارشناسی تکنولوژی خط و ابنیه رشته ای اطلاق می گردد که فارغ التحصیلان آن با داشتن مجموعه ای از مهارتها و معلومات لازم در شاخه های خط و ابنیه قادر به رفع مشکلات باشند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

به دلایل زیر ضرورت تربیت این گونه کارشناسان اساسی به نظر می رسد:

 • ۱. کمبود متخصص در رشته خط آهن
 • ٢. کمبود متخصص در رشته های مختلف فنی ( ابنیه خاص فنی راه آهن و راه و ساختمان و عدم گرایش فارغ التحصیلان رشته راه و ساختمان به اشتغال در راه آهن.
 • ۳٫ تکمیل دوره کاردانی خط و ابنیه و شاخه های مشابه گروه عمران و انگیزه تحصیلات عالی برای دوره های مذکور
 • ۴. فقدان رشته مهندسی خط و ابنیه که فارغ التحصیلان آن بتوانند ، نواما وظایف متخصصین بندهای او ۲ را عهده دار باشند.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

 • – توانایی نقشه برداری و عملیات راه آهن
 • – توانایی انجام محاسبات مهندسی زیرسازی و روسازی خط آهن
 • – توانایی انجام متر، برآورد
 • – طراحی ایستگاه ها و خطوط راه آهن
 • – طراحی هندسی مسیر راه آهن

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

 • – تکنسین عالی در زمینه خط آهن
 • – متخصص در مشاغل فنی و زیربنایی راه آهن (نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری علائم و ارتباطات، امور بهسازی و نوسازی خط و ابنیه فنی، اپراتوری ماشین آلات مکانیزه خطی و درزین، امور تعمیرات و نگهداری ساختمان و تاسیسات آبرسانی – گاز رسانی و برق رسانی و سایر مشاغلی که با دستگاهها، ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی مرتبط بوده و حضور فیزیکی آنان الزامی است.)

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

 ورودی این دوره از دارندگان مدرک تکنیسین (کاردانی فنی و حرفه ای نظام آموزشهای علمی – کاربردی رشته خط و ابنیه و یا تکنسینهای فنی و حرفه ای در رشته های عمران راه سازی و راه و ساختمان و … و از طریق آزمون ورودی تامین می گردد و کلیه پذیرفته شدگان به استثنای دارندگان مدرک تکنسین خط و ابنیه بایستی ابتدا دروس جبرانی مندرج در جدول دروس جبرانی را طی نمایند.

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

: دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

 آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن
دروس پایه رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + چهارده =