رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

این برنامه بر اساس چهار چوب اصلی آموزشهای علمی کاربردی گروه هشتم شورای عالی برنامه ریز یو بر مبنای آموزشهای علمی کاربردی طراحی و تدوین شده است ، کارشناس علمی کاربردی با تکنولوژی فردی است که دانش و مهارتهای فنی و حرفه ای را بر اساس نیازهای شغلی خاص ، به صورت حرفه ای به منظور اجرای فعالیت در طرح های صنعتی فرا گرفته باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

هدف این برنامه تربیت کارشناس علمی-کاربردی در رشته الکترونیک است که اطلاعات و مهارتهای کافی در زمینه نظری و عملی مشاغل مرتبط با الکترونیک را کسب مینماید.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

پیشرفت علم الکترونیک سبب رشد سریع تکنولوژی و توسعه کشورهای صنعتی گردیده است. تدریجا سیستم های الکترونیکی جایگزین سیستم های قدیمی ما می شود و کمبود متخصص در این زمینه قطعا در راه اندازی و نگهداری و کنترل دستگاهها اثر منفی خواهد گذاشت. از این لحاظ است که تربیت نیروی انسانی کارآمد در صنایع امری ضروری بنظر می رسد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

 •  الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 • – کارشناس سیستم های الکترونیک
 • – کارشناس سیستم های ابزار دقیق
 • – کارشناس سیستم های کنترل رایانه ای
 • -کارشناس مدارهای مخابراتی و کنترلی تحلیل گر سیستم های میکروپروسسوری

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 • – داشتن مدرک کاردانی در کلیه گرایش های مربوط به رشته های الکترونیک ، برق و مخابرات
 • – قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش
 • – داشتن شرایط عمومی
 • – گذراندن حداقل ۸ واحد دروس جبرانی مورد نیاز دانشجویان غیر مرتبط

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و در یک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
دروس پایه رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × دو =