رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

انجام دادن یک عمل و حتی برخورداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری، آگاهی است. برای آگاهی باید اطلاعات موجود درباره موضوع تصمیم را گردآوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود؛ و بر اساس این اطلاعات، تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد. در این صورت، تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود.

عمده ترین نوع اطلاعات مؤثر در اغلب تصمیمات، اطلاعات مالی است. از این رو هر مؤسسه ای در هر اندازه و با هر شکل حقوقی و هر نوع سازماندهی باید سیستمی را به کار گیرد که اطلاعات مالی قابل اعتماد و مؤثر در تصمیم را به موقع فراهم آورد و در اختیار تصمیم گیرندگان مختلف بگذارد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می آورد ، که هدف از تدوین این رشته و گرایشها ، آموزش و پرورش افرادی است که بتوانند در موسسات بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی و غیرانتفاعی این مهم را به سرانجام برسانند .

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد.

این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

فارغ التحصیلان این دوره دارای قابلیت ها و توانائی هایی به شرح زیر می باشند :

 1. – بکارگیری اصول و استانداردهای حسابداری و توانایی انجام عملیات حسابداری مرتبط .
 2. – طراحی و اجرا و پیاده سازی سیستمهای حسابداری .
 3. – شناخت حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده و حسابرسی پیشرفته و سیستم های حسابداری
 4. – حسابرسی و ممیزی حساب و انجام حسابرسی در کلیه واحدها
 5. – حسابرسی موسسات و سازمان های دولتی و غیر انتفاعی

مشاغل قابل احراز رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – کارشناس حسابداری
 2. – کارشناس مسول دایره حسابداری
 3. – کارشناس مسوول هزینه ها و وصول درآمدها
 4. – حسابرس داخلی – حسابرس مستقل
 5. – حسابرس طبق مقررات محاسبات عمومی
 6. – حسابرس شرکتها

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – دارا بودن مدرک کاردانی در رشته های حسابداری ، حسابرسی ، مدیریت و سایر رشته های مرتبط
 2. – داشتن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور
 3. – کاردانی های غیر مرتبط به شرط گذراندن دروس جبرانی

طول و ساختار دوره رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

طول و ساختار دوره : دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

 آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابرسی
دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابرسی
دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی

جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابرسی
دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی

جدول دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابرسی
دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی

جدول دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابرسی
دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابرسی
دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابرسی
دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابرسی
دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابرسی
دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابرسی
دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × دو =