رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

سالمندی حاصل تعامل پیچیده عوامل ژنتیک، متابولیک،هورمونی، ایمن شناسی ساختمانی و همچنین روانی واجتماعی است که بر سطوح سلولی، بافتی و دستگاههای بدن و عملکرد آنها موثر واقع شده و باعث پیری می شود. همانطور که جمعیت سالمند افزایش می یابد نسبت بیماری های مزمن و ناتوانی ها و معلولیت نیز افزایش می یابد. در کشور های در حال توسعه نظیر ایران با پیر شدن جمعیت با شیوع بالای عوامل خطر برای بیماری های مزمن و معلولیت ها روبرو خواهیم شد که با مداخلات پیشگیری کننده و ارتقاء سلامت می توان آن را بهبود بخشید.

عدم تشخیص زودرس اختلالات بیماریهای حاد و مزمن در سنین بالای عمر و عدم ارجاع به موقع، احتمال معلولیت ، ناتوانی و مرگ و میر در سالمندان را افزایش میدهد. امروزه حدود ۷۰ میلیون نفر از جمعیت جهان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می دهند و تا سال ۲۰۲۰ این رقم به بیش از یک میلیارد نفر خواهد رسید. ۶۰٪ از این افراد سالمند در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند در کشور ما براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۷۵ سالمندان بالای ۶۰ سال حدود ۶۶ کل جمعیت را شامل می شدند که براساس سرشماری سال ۸۵ این میزان به حدود ۷. ۳ رسیده است و پیش بینی می شود تا سال ۱۴۲۹ به حدود ۲۴. ۹ ٪ برسد .

بنابراین باید به فکر برخورد صحیح با پدیده سالمندی و تامین نیازهای همه جانبه سالمندان در کشورمان باشیم و همچنین با توجه به افزایش جمعیت سالمندان نیازمند به مراقبت ، وجود نیروهای کارشناس دارای مهارت های مناسب متکی بر علوم روز برای انجام خدمات آموزشی مراقبتی و مشاوره ای می تواند تاثیر بسزایی در تامین سلامت سالمندان داشته و ضمن فراهم نمودن شرایط شغل مناسب برای این دانش آموختگان دسترسی همگان را به این خدمات افزایش و موجب بهبود عدالت در سلامت گردد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان

رشته مدیریت سلامت خانواده با گرایش مراقبت سالمندان، شاخه ای از خدمات بهداشتی است که دانش آموختگان آن، جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی ، روانی ، معنوی و اجتماعی سالمندان به منظور بهره مندی آنان از کیفیت زندگی بهتر از جنبه های مختلف در دوران سالخوردگی می کوشند.

دانشجویان قادر خواهند بود در شرایط مختلف خدمات لازم را در زمینه برنامه ریزی و مدیریت مراقبت از سالمندان ارائه نمایند . دوره آموزشی پیشنهادی در ارتباط با گروه خدمات سلامت در بخش خصوصی و دولتی می باشد که ارتقاء مراقبت و دانش بهداشتی سالمندان در سطح استانی ، ملی و منطقه ای و با تاکید بر اهمیت مراقبت از سالمندان از طریق فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدماتی را از اهم وظایف خود می داند.

رسالت این رشته آموزش و تربیت نیروهای دارای مهارت های کافی شغلی و رفتاری آشنا ، معتقد و عامل به مفاهیم ، مبانی و راهکارهای تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت سالمندان، در بخش خصوصی و دولتی می باشد

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

۵درصد جمعیت استان هرمزگان را سالمندان تشکیل میدهند و شاخص امید به زندگی در گروه ۶۰ سال و بالاتر در استان و کشور در حال افزایش است. اجرای برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان و بهبود شیوه زندگی سالم در زندگی سالمندان ، ارائه بموقع و مطلوب خدمات مراقبت سالمندی و شناسایی بیماری ها و ارجاع در گروه سالمندان از اهمیت زیادی برخوردار است. مراقبتهای فوق در حال حاضر توسط نیروهای مامایی و بهداشت خانواده و بهورزان در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت به مراجعین ارائه می گردد. از آنجا که کارشناس بهداشت عمومی زن با گرایش بهداشت خانواده می باشد و با توجه به مسائل فرهنگی، انجام ارائه خدمات به سالمندان مرد دچار مشکل می باشد ، بدین دلیل بهتر است کارشناس بهداشت عمومی مرد ( با گرایش مبارزه با بیماریها ) نیز بعنوان کارشناس مراقبت سالمندی ادامه تحصیل دهند تا بتوانند از سالمندان مرد بخوبی مراقبت کنند. به دلایل مشروحه ذیل ، تربیت کارشناس مراقبت سالمندان در بخش بهداشت می تواند در راستای تحقق اهداف برنامه های توسعه نقش بسزایی داشته باشد.

 • الف- کمبود نیروی ماهر و تخصصی در امر مراقبت از سالمندان در سطح واحد های محیطی استان و نیاز به یک کارشناس مراقبت سالمندان به ازاء هر ۵۰۰۰ نفر جمعیت
 • ب- بالا بودن حجم کاری نیروهای مامایی و بهداشت خانواده و بهورزان در سیستم بهداشتی درمانی که باعث عدم ارائه به موقع و مطلوب خدمات مراقبتی سالمندان و در نتیجه تشخیص دیر هنگام اختلالات و بیماری ها در آنان شده است. در جهت برخورد صحیح با پدیده سالمندی و تامین نیازهای همه جانبه آنان
 • ج – افزایش روزافزون سالمندان و نیاز به تلاش در کشور توسط کارشناسان آموزش دیده

چشم انداز آینده شغلی این رشته به شرح ذیل می باشد:

با توجه به لزوم وجود یک مرکز مشاوره و حداقل یک کارشناس مربوطه به ازای هر ۵۰۰۰ نفر جمعیت، تربیت نیروهای ماهر در حوزه مراقبت سالمندی موجب موارد ذیل می گردد

 1.  ارتقاء دانش و مهارت نیروهای ماهر در حوزه سلامت سالمندی متناسب با استانداردهای قابل قبول جهانی و منطقه
 2. توسعه مراقبت های سالمندان در جامعه
 3. ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی به سالمند
 4. توسعه آگاهی و توانمندیهای سالمند برای مشارکت در جامعه
 5. ارتقاء شاخص های سلامت سالمندان و تحقق اهداف توسعه هزاره افزایش امید به زندگی و افزایش پوشش مراقبت از سالمندان)
 6. ترویج ارتباط بین نسلها
 7. تامین محیط های حامی و توانمند کننده سالمند

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

 1. توانایی ارزیابی و مراقبت سالمند از نظر بیماریهای جسمانی و روانی اولویت دار و راههای پیشگیری از بیماری و ارجاع بموقع به سطوح بالاتر
 2. توانایی نظارت بر خدمات مراقبت سالمندی در مراکز بهداشتی درمانی به خانه های بهداشت و مراکز نگهداری سالمندان
 3. توانایی در ارائه خدمات مشاوره ای بر اساس پروتکل کشوری برنامه بهبود شیوه زندگی و مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان

مشاغل قابل احراز رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

کارشناس مراقبت سالمندان شاغل در دفاتر و مراکز ذیل خواهند بود

 • ۱ دفاتر مشاوره پزشکی و پایگاه های پزشک خانواده (بخش دولتی و خصوصی)
 • ۲. مراکز نگهداری سالمندان (بخش دولتی و خصوصی)
 • ٣. مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی (بخش دولتی)
 • ۴، واحد های ستادی حوزه معاونت بهداشتی و بهزیستی در سطح استان و شهرستانها

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

رشته تحصیلی مرتبط :

 • – کادرانی مامایی
 • – کاردانی بهداشت خانواده
 • کاردانی مبارزه با بیماریها
 • – کاردانی پرستار
 • کاردانی مراقبت سالمندان
 1. – سایر کاردانی ها به شرط گذراندن دروس جبرانی
 2. – دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

دوره کارشناسی حرفه ای ناپیوسته مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مراقبت سالمندان
دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مراقبت سالمندان
دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان

جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مراقبت سالمندان
دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان

جدول دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مراقبت سالمندان
دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان

جدول دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مراقبت سالمندان
دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مراقبت سالمندان
دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مراقبت سالمندان
دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مراقبت سالمندان
دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مراقبت سالمندان
دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مراقبت سالمندان
دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + چهار =