رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

پیچیدگی و دشواری های امروز بشر و شرایط خاص جامعه و فشارهای روانی اجتماعی ناشی از زندگی پر هیاهوی قرن حاضر، ارائه خدمات و اقدامات اجتماعی در جهت استحکام خانواده و جامعه ای سالم، حرفه مددکاری اورژانس اجتماعی را به صورت یک نیاز اجتماعی مطرح کرده است.

بررسی علل ناهنجاری ها و کج رفتاری های اجتماعی ، عواملی که در کارکردهای اجتماعی افراد، گروه ها اثر می گذارد، رفاه اجتماعی اقشار و گروه های آسیب دیده و آسیب پذیر، همچنین اداره امور موسسات و مراکز مددکاری و مشاوره ای ایجاب می کند تا جامعه نسبت به آموزش و پرورش مددکارانی مجهز به علم و دانش تخصص و تعهد اهتمام ورزد.

تعمیق مهارت های حرفه ای و آگاهی از مسائل اجتماعی و تحقیق و پژوهش حرفه ای اولویتی است که یک مددکار اجتماعی باید به آن بپردازد. تأکید این دوره بر تربیت افراد متعهد و مسئول است که بتوانند منطبق با اصول و فنون علمی و حرفه ای پاسخگوی نیازهای افراد جامعه به خدمات مددکاری اورژانس اجتماعی باشند.

تعریف و هدف برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی

مددکاری اورژانس اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشکل از علوم ، تدابیر و فعالیتهای حرفه ای است که در قالب نهادهای سازمانها و موسسات امدادی، رفاهی، توانبخشی اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه زمینه بهزیستی ، رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

ویژگی های خاص و متعدد و تغییرات و تحولات سریع و پیچیده اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی در جامعه امروز زمینه ایجاد و رشد اشکال مختلف و گوناگون آسیب های روانی و اجتماعی را فراهم آورده است که شناخت و بهره گیری از روش های نوین پیشگیری و آمادگی مقابله با این گونه آسیب ها و کمک به آسیب دیدگان و سعی در بازگرداندن آنان به شرایط عادی و توانمند نمودن ایشان با کمک نیروهای متخصص و آشنایی به مهارت های لازم در زمینه مددکاری اجتماعی در شرایط بحران و لزوم توسعه مراکز ارائه خدمت به گروه های هدف و نیاز به تربیت افراد با توانمندی های مدیریتی بالا در حوزه تخصصی آسیب های اجتماعی از اهمیت ویژه برخوردار بوده و جهت دستیابی به اهداف فوق اهمیت موارد ذیل برهیچکس پوشیده نمی باشد

 • – تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه در زمینه مددکاری اورژانس اجتماعی.
 • – تلفیق علم و عمل در روشهای نوین حرفه ای مددکاری اجتماعی و انطباق آن با اصول، ارزشها و فلسفه مددکاری اجتماعی در بینش مکتب متعالی اسلام و منطبق بر مسائل انسانی و اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی ایران.
 • – تقویت موسسات و مراکز مددکاری و رفاه اجتماعی باحضور نیروهای متخصص در زمینه مددکاری اورژانس اجتماعی

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

 • ۱- توانایی شناسایی گروههای هدف در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
 • ۲- توانایی برقراری ارتباط موثر وحرفه ای با گروههای هدف
 • ٣- توانایی به کار گیری قوانین و مقررات مرتبط
 • ۴- توانایی انجام فعالیت های گروهی واستفاده از قابلیت های گروه های هدف
 • ۵- توانایی جمع آوری، ثبت اطلاعات، مستندسازی، گزارش نویسی، اطلاع رسانی و ارائه گزارش واطلاعات
 • ۶- شناخت سازمانها و نهادهای مردم نهاد و خیریه ها در ارتباط با حمایت از گروه هدف
 • ۷- توانایی انجام مداخله تلفنی در برخورد با خشونت های خانگی، موقیت های بحرانی فردی، خانوادگی و اجتماعی و پیامدهای ناشی از بلایای طبیعی
 • ۸- توانایی ارائه خدمات مناسب و به هنگام باتوجه به ویژگی های فرهنگی جامعه هدف
 • ۹- توانایی انجام پروژه های پژوهشی
 • ۱۰- توانایی شناخت و به کارگیری تکنیک ها، روش ها و مهارت های لازم در ارتباط با گروه های هدف.
 • ۱۱- توانایی تدوین برنامه در حوزه کاری
 • ۱۲-توانایی مدیریت مراکزوسازمان های مرتبط با آسیب های اجتماعی و مراکز امدادی در بحران ها و توانبخشی اجتماعی

مشاغل قابل احراز رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

مددکاری اورژانس اجتماعی اشتغال در کارشناس یا مدیر در زمینه اورژانس اجتماعی در مراکزی از قبیل

 1. سازمان بهزیستی،
 2. قوه قضاییه،
 3. سازمان هلال احمر،
 4. سازمان زندان هاو شهرداری،
 5. نیروی انتظامی،
 6. پزشکی قانونی،
 7. کانون های اصلاح و تربیت ،
 8. وزارت کاررفاه واموراجتماعی،
 9. وزارت کشور،
 10. آموزش و پرورش
 11. آموزش عالی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

 • داشتن دیپلم متوسطه
 • – دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی
دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی
دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی

جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی
دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی

جدول دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی
دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی

جدول دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی
دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی
دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی
دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی
دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی
دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی
دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراکز اورژانس اجتماعی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + هفده =