کنکور

  ملاک بومی بودن در کنکور

  نحوه تقسیم ظرفیت رشته های بومی به سهمیه های مختلف، بر اساس محاسباتى انجام می…
  کنکور

  آشنایی با سهمیه های مختلف در آزمون سراسری

  در آزمون سراسری، طبق قوانین، ظرفیت رشته محل ها، بین سهمیه های مختلف تقسیم می…
  کنکور

  آشنایی با مقررات انتخاب رشته کنکور

  در تصمیم گیری برای انتخاب رشته ها، اطلاع از مقررات انتخاب رشته آزمون سراسری و…
  کنکور

  چگونه انتخاب رشته کنیم؟

  چگونه انتخاب رشته کنیم؟ همه داوطلبان (چه آنها که در یک گروه آزمایشی شرکت کرده…
  کنکور

  کارنامه آزمون سراسری چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

  اطلاعات کارنامه، هم نتیجه عملکرد شما را در آزمون سراسری و هم موقعیت شما را…