وزارت بهداشت

تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت : برای داوطلبانی که پس از اعلام نتایج ارشد وزارت بهداشت در هیچ کدام از رشته محل ها پذیرفته نشده باشند تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت آخرین فرصت به حساب می آید. در این مرحله داوطلبان برای ظرفیت های خالی رشته محل های اعلام شده اقدام می نمایند. در این مطلب به بررسی و ارائه توضیحاتی در این زمینه خواهیم پرداخت.

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزرات بهداشت سال 98 از روز یکشنبه 14 مهرماه شروع خواهد شد :

داوطلبان میتوانند نسبت به انتخاب رشته محل ھای مربوط به مرحله تکمیل ظرفیت، براساس جـدول ظرفیـت کـه از روز شنبه 98/7/13 از ساعت ١۴به بعد در سـامانه قـرار مـیگیـرد،از سـاعت ١۴روز یکشـنبه تـاریخ 98/7/14 لغایت ساعت ١۶روز سه شنبه تاریخ 98/7/16 با وارد نمودن کد رھگیری خـود در سایت sanjeshp.ir اقـدام نماینـد. داوطلبـان دقـت کنند:

کلیه افراد اعم از قبولی یا مردودی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشته محـل بـوده انـد، مجـاز بـه شـرکت در مرحله تکمیل ظرفیت میباشند.

افرادی که در مرحله نخست قبول شده و مجددا در مرحله تکمیل ظرفیـت شـرکت کـرده و در ھـر یـک از دوره های عادی یا شــھریه پــرداز پذیرفتــه شــوند، پــذیرش مرحلــه نخســت آنھا لغــو شــده و قابــل بازگشــت نمــیباشد.

تذکر : با توجه به اینکه رشته محل جدید اضافه نشده است ، لذا استعداد درخشان بدون آزمون مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نیستند . و استعداد درخشان با آزمون نیز با رعایت کلیه ضوابط مجاز به انتخاب محل ھستند .

جهت دریافت مشاوره در زمینه تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از طریق تلفت ثابت در استان تهران با مشاره ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

برای شرکت داوطلبان در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت یک سری شرایط و ضوابط وجود دارد. داوطلبان در صورت دارا بودن این شرایط و ضوابط می توانند در این مرحله شرکت نمایند.

 1. تمامی داوطلبان اعم از قبولی یا مردودی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشته شده اند ، مجاز به شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت می باشند.
 2. داوطلبانی که در مرحله نخست انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت شرکت نموده اند و در یکی از رشته محل ها پذیرفته شده باشند. در صورت شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و قبولی در یکی از رشته محل ها پذیرش اول آنها لغو می گردد.
 3. بر اساس قوانین موجود در دفترچه راهنما داوطلبانی که در آزمون سال ارشد وزارت بهداشت در یکی از رشنخ کحل های دوره روزانه قبول شده باشند و نسبت به ثبت نام اقدام ننمایند و یا انصراف دهند در این صورت از آزمون سال بعد محروم می گردند. از این رو در صورتی که در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت در یکی از رشته محل های روزانه قبول شده باشند و سپس اقدام به ثبت نام نکنند در این صورت از آزمون سال بعد محروم می شوند.
 4. بر اساس قوانین و ضوابط تحصیل در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، هر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ممنوع می باشد. از این رو در انتخاب رشته محل ها دقت نمایید.
 5. تعین زمان شروع به تحصیل داوطلبان پذیرفته شده در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت بر عهده دانشگاه پذیرنده می باشد.
 6. نتایج مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اواخر نیمه اول آبان ماه اعلام خواهد شد.

زمان شروع تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

در شروع تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت بایستی در ابتدا لیست رشته محل هایی که دارای ظرفیت خالی می باشد اعلام گردد. از این رو بایستی پذیرفته شدگان رشته محل ها ثبت نام نمایند تا ظرفیت خالی هر کدام از رشته محل ها مشخص گردد. با توجه به این توضیحات زمان شروع تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت را می توان اواخر مهر ماه تخمین زد.

زمان شروع تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 98 از روز یکشـنبه تـاریخ 98/7/14 لغایت ساعت ١۶روز سه شنبه تاریخ 98/7/16

نحوه شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

در این بخش به بیان نحوه شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و مراحل آن خواهی پرداخت. در ابتدا نیز به صورت تیتر وار به باین این مراحل مب پردازیم.

 1. ورود به سایت سنجش پزشکی www.sanjeshp.ir
 2. ورود به بخش کارشناسی ارشد سایت
 3. کلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و اطلاع از ظرفیت رشته محل ها
 4. ورود کد رهگیری و انتخاب رشته محل های مورد نظر

ورود به سایت سنجش پزشکی www.sanjeshp.ir

داوطلبان عزیر همانند ثبت نام آزمون ارشد و یا انتخاب رشته ، برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت نیز بایستی در ابتدا به مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایند. چرا که تمامی مراحل و اقدامات داوطلبان در فرایند پذیرش در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از طریق این سامانه انجام می گیرد. پس از ورود به این سامانه اقدامات بعدی را برای شرکت در تکمیل ظرفیت انجام دهید.

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ورود به بخش کارشناسی ارشد سایت

پس از این که سایت سنجش پزشکی وارد شدید بایستی در اولین اقدام به بخش کارشناسی ارشد ورود نمایید. در این بخش تمامی اطلاعیه ها و لینک های مورد نظر داوطلبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت قرار داده شده است.  از این رو برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت مطابق با تصویر زیر وارد بخش کارشناسی ارشد شوید.

تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

 

کلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و اطلاع از ظرفیت رشته محل ها

برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت داوطلبان بایستی در ابتدا از لیست رشته محل های مورد پذیرش اطلاع حاصل نمایند. برای این منظور پس از ورود به بخش کارشناسی ارشد سایت سنجش پزشکی بر روی لینک ظرفیت رشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت کلیک نمایید. در تصویر زیر می توان این لینک را مشاهده نمود.

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بهداشت

با کلیک بر روی این لینک داوطلبان با فایل پی دی افی را دریافت می نمایند که در این فایل شرایط اولیه و ظرفیت رشته محل های موجود در تکمیل ظرفیت مشخض می گردد.

ارشد وزارت بهداشت

ورود کد رهگیری و انتخاب رشته محل های مورد نظر

پس از این که داوطلبان در مرحله قبل فایل پی دی اف را دانلود نمودند از لیست رشته هایی که می توانند در این مرحله انتخاب نمایند اطلاع حاصل می کنند. پس از این اقدام با ورود کد پیگیری که مربوط به انتخاب رشته اولیه می باشد فرایند انتخاب رشته تکمیل ظرفیت را به اتمام رسایند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پذیرفته گان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

داوطلبانی که در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت شرکت نموده و در رشته محل مورد نظرخود پذیرفته شده اند بایستی برای ثبت نام حضوری اقدام نمایند. در این ثبت نام که توسط دانشگاه پذیرنده تعین می گردد داوطلبان بایستی برخی مدارک را به همراه داشته باشند. از جمله این مدارک می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 1. ۶ قطعه عکس ۴*٣
 2. اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)
 3. اصل وکپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دهنده فراغت ازتحصیل باشد
  . لازم به ذکر است دانشجویان ترمآخر بایستی تا تــاریخ ٣١/۶/٩۶ فــارغ التحصــیل شــوند. بــدیهی
  اســت در صــورت عــدم فراغــت از تحصــیل مســئولیت عواقــب بعــدی بعهــده دانشــجو خواهــد بــود.
  مشمول محرومیت یکساله خواهند شد. درصورت وجود این موارد ، از ثبت نام فرد جلوگیری بعمــل
  خواهد آمد .
 4. اصل و کپی کارت پایانخدمت یا معافیت دائم یــا مــدارکی کــه نشــاندهنــده وضــعیت نظــام وظیفــه
  آقایان میباشد.
 5. اصــل و کپــی گــواهی پایــان یــا معافیــت از طــرح بــرای فــارغ التحصــیلان رشــته هــای پزشــکی،
  دندانپزشکی، داروسازی.
 6. اصل و کپی گواهی پایان یا معافیــت از طــرح بــرای فــارغ التحصــیلان رشــته هــای: پرســتاری ، اتــاق عمــل ،
  هوشبری ، رادیولــوژی ، علــوم آزمایشــگاهی ، فوریــتهــای پزشــکی ، پرســتاری دندانپزشــکی و بهداشــت
  دهان که جزء یکی از ٣ گروه زیر میباشند:
  ۶- ١- افرادی که قبل از تاریخ ١/ ١١/٩۴ فارغ التحصیل شده اند.
  ۶-٢- افرادی که بعد از تاریخ ١/ ١١/٩۴ فارغ التحصیل شده و در آزمون سال ٩۵ شرکت نموده اند.
  ۶-٣-اتباع خارجی دارای شناسنامه ایرانی در زمان فارغ التحصیلی .
 7. مدارک و مستندات ٢ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی (سابقه کار قبــل از اتمــام دوره کارشناسی قابل قبول نمیباشد) بـرای کلیـه پذیرفتـه شـدگان ۴ رشــته : پرســتاری مراقبتهــای
  ویژه، رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس و تکنولوژی گردش خون

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

برچسب ها

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.