معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

نرم افزار (برنامه) بعنوان روح سخت افزار است که و با توجه به فراگیر شدن تکنولوژی دیجیتال (سخت افزار ) در جنبه های مختلف زندگی شخصی، کاری و اجتماعی و …) برای به جریان انداخت این اجسام بی جان سخت افزار ها و پسرفت حیات بشری نرم افزار نقش بسزایی ایفا می نماید.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

 هدف از این دوره تربیت برنامه نویسانی است که در زمینه های مختلف برنامه نویسی جهت راه اندازی و استفاده سیستمهای سخت افزاری جدید با موجود ها فعالیت نمایند. فارغ التحصیلان این دروه می تواند بصورت انفرادی یا بعنوان عضوی از تیم های پیاده سازی و برنامه نویسی سیستم های نرم افزاری برای محیط های مختلف عملیاسی، اداری، سازمانی و خانه داسی باشند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

امروزه نرم افزار بعنوان یک صنعت شناخته شده که بسیاری کشورهای جهان از جمله هند از صادرات این صنعت درآمدهای کلانی را بدست میآورد. نرم افزار صنعتی است که تنها نیاز آن کار و نیروی انسانی می باشد و نیاز به مواد اولیه و یا کارخانه و تکنولوزی غیر قابل دسترسی ندارد. لذا سرمایه گذاری پرورش نیروی انسانی کارآمد در این زمینه نه تنها نیاز داخلی کشور سازمان ها، ادارات، شر کان ها و …) را برآورده می نماید بلکه از آن می توان بعنوان جایگزین خوبی برای صادرات نفتی استفاده نمود.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

 • الف – گزارش نویسی و مساله بسیاری
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation1)
 • ب – انجام کار گروهی
 • ب – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ن – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی، و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تشلیم رفتار سازمانی
 • د – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • – تفکر نقادانسته و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

 • – شناخت سیستم عامل ویندوز و پیکربندی آن
 • – برنامه نویسی زبانهای سطح بالا
 • – ایجاد برنامه های کاربردی به کمک زبانهای بصری
 • – ایجاد و استفاده از بانکهای اطلاعاتی
 • – شناخت مفاهیم شبکه
 • – برنامه نویسی کاربردی تحت شبکه
 • – شناخت مفاهیم اینترنت و وب
 • – برنامه نویسی تحت وب
 • – شناخت پیکربندی سیستمهای رایانه ای
 • – برنامه نویسی سیستمی
 • – برنامه نویسی های خاص تطیر همروند، همراه و توزیع شده

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

 • – برنامه نویس سیستم های کاربردی
 • – برنامه نویس سیستم های کاربردی تحت شبکه
 • برنامه نویس سیستم های کاربردی تحت وب
 • برنامه نویسی نرم افزار های سیستمی
 • – برنامه نویس سیستم های خاص نظیر همروند، همراه و توزیع شده

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

 • – داشتن دیپلم ریاضی فیزیک یا علوم تجربی یا فنی و حرفه ای
 • – سایر دیپلم ها با گذراندن دروس پیش نیاز
 • دوره کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار » تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و در ک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
دروس عمومی رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
دروس پایه رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
دروس اصلی رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − نه =