معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی رنگ خودرو
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی رنگ خودرو
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی رنگ خودرو
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

امروزه نیروی انسانی یکی از مهمترین منابع سازمانی در زمینه پیشرفت و توسعه ی هر سازمان به شمار می رود به گونه ای که در بسیاری از متون از آن به عنوان سرمایه های انسانی نام برده می شود ، از این رو سرمایه های انسانی جزو ارکان اصلی هر سازمان محسوب می شوند و آموزش ایشان مهمترین ابزار حصول به پیشرفت و توسعه سازمانی است . در عصر کنونی ، سازمانها تشخیص داده اند که بهسازی نیروی انسانی در صدر اولویت ها به منظور ماندگاری در فضای رقابتی ضرورت دارد و بعلاوه حفظ و توسعه ی سهم بازار نیازمند همسو و همپاشدن با تغییرات سریع تکنولوژی و بالنتیجه کسب دانش ، مهارت و اشتیاق به کارگیری آن توسط منابع انسانی عملی می شود .

لذا شرکت ایران خودرو با اعتقاد به امر آموزش صنعتی با رویکردی موازی و نزدیک به رویدادهای محیط واقعی کار و به منظور پاسخگویی به نیاز بهبود سازمان در زمینه ی آموزش و افزایش مهارتهای منابع انسانی در جهت حصول اهداف استراتژیک و کمک به ماندگاری در بازار رقابت ، شرایط بهبود و پیشرفت کارکنان را با طراحی دوره های کاردانی علمی – کاربردی و اجرای آن فراهم کرده است . یکی از طرحهای توسعه منابع انسانی در جهت حصول اهداف استراتژیک و کمک به ماندگاری در بازار رقابت ، شرایط بهبود و پیشرفت کارکنان را با طراحی دوره های کاردانی علمی – کاربردی و اجرای آن فراهم کرده است .

یکی از طرحهای توسعه منابع انسانی در شرکت ایران خودرو طرح اجرای برنامه دوره کاردانی علمی – کاربردی است که به همکاری وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاههای اجرائی که در امر صنعت فعالیت دارند به اجراء در آورد . در این طرح کارکنان واجد شرایط بخش صنعت با مدارک تحصیلی دیپلم می توانند با رعایت ضوابط ، از دوره کاردانی استفاده نمایند و به اخذ مدرک کاردانی ویژه ی صنعت نایل شوند . این طرح با هدف ارتقا سطح فن آوری و تفکر مهندسی به روز کردن علوم فنی و نظری کارکنان بخش صنعت ایجاد زمینه ی خلاقیت و نوآوری و توسعه ی کیفی و کمی تولیدات طراحی پیش بینی شده است تا با حرکت پویای واحدها به سوی علمی تر کردن فعالیت های عملی و توانمندسازی آنان در جهت افزایش اثربخشی و کارایی اقدام شود .

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی رنگ خودرو

دوره کاردانی فنی رنگ خودرو به ترتیبی طراحی شده است که فارغ التحصیلان آن اطلاعات دانش و توانایی انجام مهارت های شغلی مربوط را کسب می کند و وظایف تکنسینی رنگ خودرو در شرکت های خودرویی را بر اساس دستورالعمل ها و استانداردهای حاکم بر محصولات شرکت به عهده گیرد .

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

 • – مطالعه شرح مشاغل در زمینه صنعت رنگ خودرو
 • – تعیین فرآیندهای کاری مشاغل موجود در صنعت رنگ خودرو
 • – انطباق برنامه ها و فرآیندهای تجربی صنعت رنگ خودرو با استانداردهای نظری و عملی

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی رنگ خودرو

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

 • -توانایی شناخت شناخت رنگ خودرو
 • – توانایی شناخت و بکارگیری مواد و قطعات مصرفی
 • – توانایی شناخت و بکارگیری ابزار و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در انجام فعالیتها نگهداری ابزار و تجهیزات مورد نیاز و تعمیرات اولیه آنها
 • – توانایی شناخت و انجام فرآیند عملیاتی رنگ خودرو و استفاده بهینه از منابع نرم افزاری و سخت افزاری در انجام فرآیند
 • – کنترل کیفیت مواد اولیه رنگ انتخاب صحیح مواد اولیه بر اساس فرمولاسیون استاندارد اعمال و به کارگیری رنگ

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

 • – سرپرست فنی فرآیند رنگ خودرو
 • – کاردان فنی اعمال رنگ
 • – کاردان فنی آزمایشگاه کنترل کیفیت
 • – تکنسین آزمایشگاه تحقیق و توسعه
 • – تکنسین اعمال رنگ خودرو
 • – متصدی ساخت رنگ و تجهیزات مربوطه

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

 • – داشتن دیپلم سه ساله فنی حرفه ای و کار و دانش در رشته صنایع شیمیایی، دیپلم ریاضی فیزیک و علوم تجربی نظام جدید و قدیم.
 • – سایر دیپلمه ها به شرط دو سال سابقه کار در مشاغل مربوطه و با گذراندن دروس جبرانی تعریف شده توسط واحد آموزشی ذیربط.
 • – دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری :بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی رنگ خودرو
دروس عمومی رشته کاردانی فنی رنگ خودرو

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی رنگ خودرو
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی رنگ خودرو

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی رنگ خودرو
دروس پایه رشته کاردانی فنی رنگ خودرو

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی رنگ خودرو
دروس اصلی رشته کاردانی فنی رنگ خودرو

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی رنگ خودرو

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی رنگ خودرو
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی رنگ خودرو

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی رنگ خودرو
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی رنگ خودرو

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی رنگ خودرو
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی رنگ خودرو

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی رنگ خودرو
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی رنگ خودرو

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی رنگ خودرو
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی رنگ خودرو

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی رنگ خودرو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی رنگ خودرو
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی رنگ خودرو

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی رنگ خودرو را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 2 =