معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

صنعت هواپیمایی که معمولا با ماحصل هماهنگی و همکاری قسمتهای مختلف آن با پرواز ایمن یک وسیله پرنده ارزیابی می گردد، قطعا نیاز به برنامه ریزی و سازماندهی منسجم ارگان های پشتیبانی و تعمیر و نگهداری جهت آماده نگاه داشتن نهادهای مختلف این صنعت بر اساس قوانین بین المللی مدون را دارد. لذا آموزش متخصصین فنی واجد شرایط به منظور انجام وظایف تعمیرو نگهداری هواپیما همانند سایر ارگان های این صنعت از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار می باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

به منظور توسعه صنعت هوانوردی کشور و قطع وابستگی صنعت حمل و نقل هوایی، با آموزش فنون هوائی به افراد واجد شرایط می توان گام های بلندی برداشت. وجود متخصصین متبحر در این صنعت یکی از ابزار نیل به این هدف می باشد. تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در ارائه و بهره گیری از منابع موجود می تواند راه گشای مشکلات صنعت حمل و نقل هوایی کشور باشد.

یکی از شاخه های صنعت حمل و نقل هوایی، رشته تعمیر و نگهداری هواپیما است که برای اولین بار در کشور به منظور تأمین نیروی متخصص تعمیر و نگهداری هواپیما برای شرکت های هواپیمائی دولتی و خصوصی از ضروریات می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

رشد جمعیت و اقتصاد در کشور موجب رونق صنعت حمل و نقل هوائی و استقبال مردم از هواپیما به عنوان یک وسیله سریع مسافرت و حمل و نقل هوایی گردید به نحوی که شرکت های هواپیمائی موجود جوابگوی جابجایی مسافران نبودند، برای رفع این مشکل، دولت و بخش خصوصی اقدام به تأسیس شرکت های هواپیمایی جدید نمودند.

از طرفی با عنایت به تصویب قانون خرید هواپیما توسط بخش خصوصی و راه اندازی مراکز طراحی و ساخت هواپیما در داخل کشور، اهمیت و ضرورت تربیت نیروی متخصص در تمام شاخه ها از جمله تعمیر و نگهداری هواپیما بیش از پیش الزام آور می گردد. تربیت متخصصینی که قادر به تطبیق توانائی های خویش با صنعت هواپیمائی بوده و همواره با به روز نگه داشتن اطلاعات فنی خود، مشکلات این صنعت را مرتفع سازند.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

 1. – ارائه گزارش فنی
 2. – تعمیر و نگهداری سیستم های هواپیما
 3. – تعمیر و نگهداری بال و بدنه هواپیما
 4. – تعمیر و نگهداری ارابه فرود هواپیما
 5. تعمیر و نگهداری موتورهای هواپیما
 6. – تعمیر و نگهداری سیستم های الکتریکی هواپیما

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

 1. – تکنیسین تعمیر و نگهداری خط پرواز (Line Maintenance) شرکت های هواپیمائی
 2. – تکنیسین تعمیر و نگهداری تجهیزات و قطعات هواپیما
 3. – تکنیسین تعمیر و نگهداری در مراکز تعمیرات اساسی (Base Maintenance) هواپیما
 4. – تکنیسین تعمیر و نگهداری در مراکز طراحی و ساخت هواپیما
 5. – تکنیسین تعمیر و نگهداری در کارگاه های مراکز آموزشی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

 1. – دارا بودن دیپلم مهارتی کار و دانش هوانوردی، فنی و حرفه ای (مکانیک، اتومکانیک، الکتروتکنیک، الکترونیک، الکترومکانیک تعمیر و نگهداری هواپیما و تجهیزات کمکی هواپیما)، ریاضی و فیزیک و علوم تجربی
 2. – احراز صلاحیت پزشکی بر اساس ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۸۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۲۲۰۰ ساعت است هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و آدرس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
دروس عمومی رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
دروس پایه رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
دروس اصلی رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − هفت =