معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی پالایش گاز
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی پالایش گاز
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی پالایش گاز
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

صنعت بهره برداری گاز بعنوان یکی از صنایع تامین کننده اصلی ارز مورد نیاز کشور و مواد اولیه اصلی برای تغذیه سایر تاسیسات صنعتی و تولیدی، نقش اساسی و مهمی در توسعه و خودکفایی کشور دارا میباشد. در این صنعت مهم به لحاظ قدمت و ارتباط با کشورهای مختلف، واحدهای عملیاتی و تاسیسات جانبی آن از تنوع سیستمها و ماشین آلات صنعتی بالنسبه زیادی برخوردار است که برای بهره برداری آنها نیروی انسانی کارآزموده و مجرب همواره مورد نیاز بوده و می باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی پالایش گاز

دوره کاردانی ناپیوسته بهره برداری با گرایش پالایش گاز دوره ای است که به منظور افزایش بهره وری و بالا بردن میزان مهارت، بینش و دانش علمی و فنی نیروی انسانی شاغل در واحدهای مختلف عملیاتی بهره برداری گاز تعریف شده است.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

حجم بسیار بالای سرمایه گذاری در بخش صنعت بهره برداری گازی و بکارگیری نیروی انسانی و تاسیسات گران قیمت در این بخش بر ضرورت استفاده بهینه از سرمایه گذاری مذکور بیش از پیش تاکید دارد. در حال حاضر در کل کشور با وجود ۱۰ واحد حجمی و بکارگیری ۸۰۰ نفر شاغل بر لزوم تهیه یک سیستم برنامه ریزی به منظور استفاده مطلوب از تاسیسات و افزایش بهره وری تاکید می نماید و دوره بهره برداری پالایش گاز بعنوان یکی از برنامه های مورد نظر شرکت ملی گاز ایران و برای تحقق اهداف فوق از اهمیت فوق العاده برخوردار می باشد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی پالایش گاز

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

 1. – توانایی بهره برداری از فرآیند شیرین سازی گاز ترش
 2. – توانایی بهره برداری از سیستم سرما سازی
 3. – توانایی بهره برداری از بازیافت گوگرد
 4. – توانایی بهره برداری از فرایند نم زدایی
 5. – توانایی بهره برداری از فرایند تثبیت و جداسازی مایعات
 6. – توانایی بهره برداری از تولید و احیاء مواد
 7. – قابلیت راه اندازی و نگهداری (کنترل) تاسیسات بهره برداری گاز

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

 1. – بهره برداری گاز
 2. – نوبتکار محوطه
 3. – نوبتکار اتاق کنترل

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

 1. – حداقل دیپلم ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و فارغ التحصیلان هنرستان های فنی و کاردانش در رشته مکانیک و صنایع شیمیایی
 2. – داشتن شرایط عمومی ورود به نظام آموزشی عالی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی پالایش گاز
دروس عمومی رشته کاردانی فنی پالایش گاز

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی پالایش گاز
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی پالایش گاز

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی پالایش گاز
دروس پایه رشته کاردانی فنی پالایش گاز

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی ۱ رشته کاردانی فنی پالایش گاز

دروس اصلی رشته کاردانی فنی پالایش گاز
دروس اصلی رشته کاردانی فنی پالایش گاز

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی پالایش گاز

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی پالایش گاز
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی پالایش گاز

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی پالایش گاز
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی پالایش گاز

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی پالایش گاز
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی پالایش گاز

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی پالایش گاز
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی پالایش گاز

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی پالایش گاز
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی پالایش گاز

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی پالایش گاز
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی پالایش گاز

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی پالایش گاز را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − چهارده =