معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی لوازم خانگی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی لوازم خانگی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی لوازم خانگی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک
 • جدول دروس پایه
 • جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

نیازهای دایم و در حال تغییر مصرف کنندگان واقعیتی است که نادیده انگاشتن آن به منزله از دست دادن سهم بازار و خروج از صنعت می باشد.

به همین منظور ضروری است جهت خودکفایی کمی و کیفی تأمین نیازهای روزافزون جامعه سطح دانش علمی افرادی که در فرایند تولید این محصولات قرار می گیرند افزون گردد.

در این راستا دوره کاردانی لوازم خانگی برای عرضه و تأمین نیروی انسانی ماهر جهت مشاغل این صنعت تدوین شده است.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی لوازم خانگی

افزایش مهارت و دانش فنی نیروی انسانی شاغل در این صنعت ، از مهم ترین عوامل و پیش نیازهای دستیابی به خودکفایی و موفقیت در بازارهای پر رقابت جهانی است. با توجه به مراتب فوق هدف اصلی این دوره تربیت نیروهای متخصص در زمینه ساخت لوازم خانگی در سطح کاردانی علمی کاربردی می باشد که موجب کمک به بهسازی تکنولوژی ، بهبود بهره وری و افزایش توان رقابتی صنایع کشور برای ورود به بازارهای جهانی می باشد.

 ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

ضرورت درک نیازهای دائما در حال رشد و متنوع مصرف کنندگان همراه با ارتقای توقعات کیفی آنان در بازارهای پررقابت صنایع لوازم خانگی تولید کنندگان را به تغییر مداوم تکنولوژی های تولید و ایجاد قابلیت انعطاف در آنها به منظور افزایش بهره وری بهبود کیفیت و ایجاد تنوع بیشتر در محصولات مجبور می نماید.

در این راستا توجه به نیاز واقعی مصرف کنندگان, درک سطح تقاضای رو به افزون و رقابت فشرده در عرصه های بین المللی اهمیت ارتقای دانش فنی تولید کنندگان را مشخص می نماید.

 قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی لوازم خانگی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

 • توانایی سرویس و نگهداری تجهیزات و امکانات و کاربرد بهینه ماشین آلات برقی مرتبط با لوازم خانگی
 • توانایی به کار گیری بهینه ماشین آلات و عیب یابی و تعمیرات لوازم خانگی
 • توانایی ساخت محصولات مبتنی بر اصول و استانداردها
 • توانایی مونتاژ و دمونتاژ محصول
 • شناخت روش های انبارش محصولات لوازم خانگی)
 • شناخت و توانایی به کارگیری روش های اندازه گیری
 • شناخت لوازم خانگی گازسوز، برودتی، شوینده و کوچک
 • توانایی بازرسی و کنترل کیفی محصولات
 • توانایی ارائه گزارش های مربوط

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

 • کاردان تعمیر کار و سرویس لوازم خانگی
 • تکنسین نگهداری تعمیرات لوازم خانگی
 • تکنسین خط تولید لوازم خانگی
 • تکنسین برق و کنترل لوازم خانگی
 • تکنسین کنترل کیفیت لوازم خانگی
 • تکنسین آزمایشگاه لوازم خانگی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

 • دارا بودن دیپلم سه ساله کاردانش فنی و حرفه ای ، نظام جدید صنایع فلزی
 • دارا بودن دیپلم مکانیک ، برق و صنایع

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : 

بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار:

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و در ک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس عمومی مربوط به این رشته را ملاحضه نمایید:

دروس عمومی رشته کاردانی فنی لوازم خانگی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی لوازم خانگی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس مهارت های مشترک این رشته را ملاحضه نمایید:

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی لوازم خانگی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی لوازم خانگی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس پایه را مشاهده نمایید:

دروس پایه رشته کاردانی فنی لوازم خانگی
دروس پایه رشته کاردانی فنی لوازم خانگی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس اصلی را مشاهده نمایید:

دروس اصلی رشته کاردانی فنی لوازم خانگی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی لوازم خانگی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس تخصصی را مشاهده نمایید:

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی لوازم خانگی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی لوازم خانگی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس دروس آموزش در محیط کار را مشاهده نمایید:

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی لوازم خانگی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی لوازم خانگی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی:

ترم اول رشته کاردانی فنی لوازم خانگی
ترم اول رشته کاردانی فنی لوازم خانگی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

ترم دوم رشته کاردانی فنی لوازم خانگی
ترم دوم رشته کاردانی فنی لوازم خانگی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

ترم سوم رشته کاردانی فنی لوازم خانگی
ترم سوم رشته کاردانی فنی لوازم خانگی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی

ترم چهارم رشته کاردانی فنی لوازم خانگی
ترم چهارم رشته کاردانی فنی لوازم خانگی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی لوازم خانگی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × سه =