معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری برق مترو
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری برق مترو
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری برق مترو
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در اجرای دوره های آموزشی علمی – کاربردی (تکنولوژی) به منظور شکل دادن به آموزشهای شغلی در سطح جامعه و سمت گیری آنها در راستای تامین نیاز مشاغل متعدد موجود در بخشهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز، و به منظور تربیت متخصصان متعهد در صنعت مترو راه آهن شهری و کارشناسان متعهد جهت احداث بهره برداری و اداره صنعت مذکور دوره کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی مهندسی فناوری برق مترو با مشخصات زیر تدوین شده است.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری برق مترو

دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری برق مترو یکی از دوره های عالی علمی کاربردی می باشد که هدف آن تربیت متخصصینی در زمینه گسترش سیستم بهره برداری و تعمیر و نگهداری خطوط برقی دستگاهها، ماشین آلات ، تاسیسات برقی و مکانیکی و ..) در صنعت مترو و راه آهن است، دروس تخصصی آن در زمینه موتورهای تراکشن و کنترل سرعت، توزیع انرژی و برق رسانی به قطار، پستها و تجهیزات الکترو مکانیکی ایستگاه و تونل می باشد. فارغ التحصیلان این دوره امکان تحصیل در مقاطع بالاتر را خواهند داشت.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

 به منظور توسعه و پیشرفت پروژه عظیم مترو در کشور و ضرورت تامین کارشناسانی متعهد و خبره با تسلط کامل بر دانش نظری و تجربه عملی جهت راهبری سیستم های مختلف و رفع مشکلات پیش رو در صنعت مترو سبب گردیده که این دوره در قالب دوره کارشناسی مهندسی فناوری برق مترو تهیه و تدوین شود.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری برق مترو

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • – تدوین برنامه های نگهداری و تعمیرات، نظارت بر نگهداری و تعمیرات تجهیزات متحرک و ثابت برق ناوگان، انواع موتورهای تراکشن قطار و راه اندازهای مربوطه از نوع DC و AC، ریل سوم، سیستم بالاسری، سیستم کنترل سرعت قطار
 • – تدوین برنامه های نگهداری و تعمیرات، نظارت بر نگهداری و تعمیرات شبکه و خطوط برق ،  ۲۳۰KV ۶۳KV  و KV ۲۵ ۲۰KV ، پستهای فشار قوی، یکسو ساز (برقرسانی قطار) و توزیع نیرو (مصارف ایستگاه و تجهیزات ثابت) مترو.
 • – تهیه طرحهای توسعه سیستمهای الکتریکی مترو و توجه به مسائل انرژی، پخش بار و برق رسانی و روشنایی
 • – شناخت مجموعه قوانین ملی و بین المللی در ارتباط با حوادث و تجهیزات ایمنی
 • – شناخت استانداردهای مربوط به احداث، تعمیر و نگهداری سیستم الکتریکی و استفاده مناسب از آنها.

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

 •  – کارشناس برق مترو
 • – کارشناس تاسیسات الکترومکانیکی مترو
 • – کارشناس برق ناوگان ریلی
 • – کارشناس کنترل مرکز فرمان

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • – کاردانی ناپیوسته علمی و کاربردی برق مترو ، کاردانی برق الکتروتکنیک
 • – سایر کاردانی ها با گذرندان دروس جبرانی
 • – داشتن شرایط تحصیل در آموز عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفته شده است.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام میدهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری برق مترو
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری برق مترو

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری برق مترو
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری برق مترو

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری برق مترو
دروس پایه رشته مهندسی فناوری برق مترو

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری برق مترو
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری برق مترو

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته مهندسی فناوری برق مترو

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری برق مترو
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری برق مترو

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری برق مترو
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری برق مترو

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری برق مترو
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری برق مترو

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری برق مترو
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری برق مترو

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری برق مترو
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری برق مترو

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری برق مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری برق مترو
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری برق مترو

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری برق مترو را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + بیست =