معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

صنعت آب کشور، با توجه به سرمایه گذاریهای بسیار عظیم در زمینه تاسیسات ، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص و کارآمد، در جهت حفظ و رشد خود و دیگر منابع و نیز تاثیر در امور جاری اجتماعی – اقتصادی مملکت با توجه به منابع پیشرفته و پیچیده با استفاده از تکنولوژی مدرن و تجهیزات بسیار متنوع ، نیازمند افراد متخصصی در زمینه های مختلف، نصب، اجراء و عمدتا” بهره برداری و تعمیر و نگهداری میباشد، لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را در جهت نیل به خود کفائی و استقلال کشور در این زمینه آغاز نماید.

یکی از وجوه مهم و شاخص این حرکت تامین و تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمینه صنعت تعمیر و نگهداری از سد و شبکه است که با طی دوره های آموزشی خاص مورد لزوم در رشته های مختلف بتوانند با آگاهی از تکنولوژی مورد نیاز این صنعت زمینه لازم برای ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای این مجموعه را فراهم سازند.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه

دوره کاردانی فنی عمران – سد و شبکه به دوره ای اطلاق می گردد که شناختی از مجموعه علوم و فنون در زمینه

سد و شبکه و بهره برداری و نگهداری را ارائه نماید. هدف از برگزاری دوره کاردانی عمران با گرایش بهره برداری و نگهداری از سد و شبکه ، آموزش و تربیت نیروی انسانی کار آمد با مهارت و توانایی انجام کارهای عملی و آزمایشگاهی و محاسباتی و تأمین کادر تخصصی مورد نیاز صنعت آب کشور می باشد.

به منظور و افزایش کارایی فرد و سیستم در امر بهره برداری بهینه از سرمایه گزاری در زمینه توسعه سد و شبکه

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به رشد جمعیت ، افزایش نیاز ها و پیچیدگی علوم و فنون اهمیت و ضرورت برنامه ریزی مناسب در جهت آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد و تأمین کادر مورد نیاز صنعت آب کشور به منظور بررسی و تأمین نیازهای فزاینده شهروندان و نیل به توسعه پایدار پیش از پیش احساس می گردد.

در این راستا تشخیص و تعیین گرایشها و مشاغل مورد نیاز و توانمندیهای لازم و کافی در هر سد و شبکه و تهیه و تدوین دروس بصورت نظری و عملی از ضروریات به شمار می آید که تلاش گردیده با استفاده از تجربیات گذشته و نیازهای فعلی و آتی نسبت به این مهم اقدام گردد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

الف:

 1. – توانایی کنترل و اجرای عملیات بهره برداری از سیستم انتقال و توزیع آب – شناخت از سازه های هیدرولیکی در خطوط انتقال
 2. شناخت سیستمهای کنبرل سیلاب
 3. – آشنایی با بهره برداری از سیستم های زهکشهای سطحی زیر زمینی
 4. ارائه گزارشهای فنی و بهره برداری از شبکه آشنایی از مقوله حقوق آب و حریم آن (حقابه)
 5. – نظارت بر اجرای برنامه های تعمیراتی شبکه های آبیاری و زهکش و سازه های هیدرولیکی مرتبط شناخت مقوله رسوب و هیدرومتری
 6. – نظارت بر اجرای عملیات لایروبی مسیر کانال و زهکشها و حوضچه های رسوبگیر
 7. – شناخت برنامه های مربوط به سیستم کنترل سیلاب
 8. – شناخت و اعلام نیازهای تعمیراتی شبکه های آبیاری و زهکش
 9. – ارائه گزارشهای مربوط
 10. – شناخت و اجرای برنامه منحنی فرمان
 11. – شناخت سیستمهای مربوط به مونیتورینگ (ابزار دقیق) شناخت برنامه های بهره برداری هیدرومکانیکال و کنترل از راه دور
 12. – شناخت علم محیط زیست
 13. – شناخت سیلات و اثرات مخرب آن برسد
 14. – آشنایی با عملیات تخلیه رسوب در سد
 15. – ارائه گزارشات روزانه از وضعیت بهره برداری
 16. – نظارت بر انجام تعمیرات مربوط به آب بندی سد
 17. – نظارت بر انجام عملیات مربوط به استحکام بخشی سد
 18. – نظارت بر انجام عملیات مربوط به مرمت بدنه سد و سازه های هیدرولیکی وپی
 19. – شناخت از برنامه های مربوط به جلوگیری از پدیده های شکست سد
 20. – شناخت از تجهیزات و تأسیسات هیدرومکانیکال و کنترل از راه دور
 21. – شناخت از تجهیزات مربوط به مونیتورینگ سد ( ابزار دقیق)

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

الف – برای گرایش بهره برداری و نگهداری از شبکه مشاغل قابل احراز:

 • ۱- تکنسین بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
 • ۲- تکنسین تعمیر و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکه

ب- برای گرایش بهره برداری و نگهداری از سد مشاغل قابل احراز:

 • ۳- تکنسین بهره برداری از سد
 • ۴- تکنسین نگهداری از سد

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

 • – داشتن دیپلم کامل متوسطه
 • – داشتن شرایط عمومی آموزش عالی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

 آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه
دروس عمومی رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه
دروس پایه رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه
دروس اصلی رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی مشترک رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه
دروس تخصصی مشترک رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه
دروس تخصصی گرایش سد رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه
دروس تخصصی گرایش سد رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه
دروس تخصصی گرایش شبکه رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه
دروس تخصصی گرایش شبکه رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم ( گرایش شبکه ) رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه
دروس ترم سوم ( گرایش شبکه ) رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه
دروس ترم سوم (گرایش سد) رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه
دروس ترم سوم (گرایش سد) رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم (گرایش سد) رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه
دروس ترم چهارم (گرایش سد) رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه
دروس ترم چهارم (گرایش شبکه) رشته کاردانی فنی عمران - سد و شبکه
دروس ترم چهارم (گرایش شبکه) رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی عمران – سد و شبکه را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + سه =