معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

صنعت آب کشور با توجه به سرمایه گذاری های بسیار عظیم در زمینه تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص و کارآمد در جهت حفظ و رشد خود و دیگر صنایع و نیز تاثیر در امور جاری اجتماعی – اقتصادی مملکت با توجه به صنایع پیشرفته و پیچیده با استفاده از تکنولوژی مدرن و تجهیزات بسیار متنوع، نیازمند افراد ماهر و متخصصص در زمینه های مختلف، طراحی، نصب، اجرا و عمدتا بهره برداری و تعمیر و نگهداری می باشد، لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را در جهت نیل به خودکفایی و استقلال کشور در این زمینه آغاز نماید.

یکی از وجوه مهم و شاخص این حرکت تامین و تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمینه صنعت آب و فاضلاب است که با طی دوره های آموزش خاص مورد لزوم در رشته های مختلف بتواند با آگاهی از تکنولوژی مورد نیاز این صنعت زمینه لازم برای ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای این مجموعه را فراهم سازد. این دوره (تکنسینی) با هدف تربیت تکنسین ماهر برای انجام امور آب در صنعت آب، وزارت نیرو، نهادها و شرکت های تابعه تدوین می شود.

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب

هدف از دوره، تربیت تکنسین عمران آب با مهارت ها و توانایی های لازم برای انجام امور آب در صنعت آب، وزارت نیرو و یا شرکت های تابعه می باشد و هدف آن – فراگیری علوم پایه که مبنایی برای تصمیم گیری های دقیق تر فنی خواهد بود.

 • – انجام کار عملی، صحرایی، آزمایشگاهی و محاسباتی بین دو سطح کارگری و کارشناسی جهت ارتباط و پر نمودن خلاء بین این دو گروه، کمک در انجام کارهای تحقیقاتی و محاسباتی به کارشناس و ارائه پیشنهاد از سطوح پایین به بالا
 • – افزایش کارایی فرد و سیستم در جهت بهره برداری بهینه از سرمایه گذاریها در زمینه آب و فاضلاب

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به اهمیت حیاتی بهره برداری مناسب از تاسیسات در شبکه ها و تصفیه خانه های آب از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اجرای این دوره می تواند با مشکلات ناشی از عدم وجود کاردان زمینه را مرتفع سازد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب

 •  الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

– قابلیت ها و تواناییهای مورد انتظار از فارغ التحصیلان دوره کاردانی عمران – آب عبارتند از

 1. – کار با تجهیزات و وسایل اندازه گیری، بهره برداری و نگهداری از شبکه و تصفیه خانه های آب
 2. – انجام روشهای بهره برداری و نگهداری از شبکه و تصفیه های آب
 3. – آشنایی کامل با وظایف و مراحل انجام کار در سطح تکنسینی امور آب
 4. فعالیت در جمع آوری آمار و اطلاعات شبکه و تصفیه خانه های آب و کمک در تجزیه و تحلیل آنها

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

 1. – سرپرست امور آب
 2. – تکنسین تصفیه خانه آب
 3. – تکنسین آزمایشگاههای میکروبیولوژی
 4. – تکنسین ناظر امور فنی و اجرایی و نظارت بر اجرای طرحهای لوله گذاری
 5. – تکنسین ناظر امور بهره برداری از تاسیسات آب
 6. – تکنسین دفتر فنی و تعمیر نگهداری تاسیسات

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری: بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آب
دروس عمومی رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آب
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آب
دروس پایه رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آب
دروس اصلی رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آب
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آب
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آب
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آب
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آب
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آب
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه آب را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 20 =