معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

با رشد روز افزون سیستم های مخابراتی و کامپیوتری این ابزارها جای خود را در اکثر شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی باز کرده و به عنصری جدایی ناپذیر تبدیل گردیده اند ، تا جایی که کم کم اسناد کاغذی جای خود را به اسناد دیجیتال داده و این تغییر باعث بهینه شدن عملکرد سیستم ها و بالاتر رفتن دقت و صحت اسناد گردیده است. سیستم های کامپیوتری با بهره گیری از شبکه های کامپیوتری ، اسناد دیجیتال را به جریان وا داشته و آنها را قابل استفاده در این محیط ها می نماید.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

رشته شبکه های کامپیوتری که برای مقطع کاردانی در دانشگاه علمی و کاربردی تدوین گردیده است، این هدف را دنبال می کند که دانش آموختگان این رشته، پس از اتمام دوره بتوانند انواع شبکه ها را در سازمان ها به پا کرده و اطلاعات را درون سازمانها به جریان بیاندازند. پشتیبانی و نگهداری این سیستم ها و بروز رسانی آنها نیز هدف دوم تدوین این رشته می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

از آنجا که در بسیاری از موارد بیشتر ارگانها، سازمان ها، ادارات و شرکت های خصوصی و دولتی و با اطلاعات و مدیریت آنها بسیار در گیر است، سیستم های جمع آوری، مدیریت و ذخیره سازی اطلاعات به صورت دیجیتال، بسیار کارگشا و سودمند می باشند. ولی بدون پیاده سازی شبکه های کامپیوتری، نه تنها این اطلاعات کار را تسهیل نمی کنند، بلکه تبادل و نگهداری و مدیریت آنها از اسناد کاغذی سنتی سخت تر می گردد.

به صورتی که نه تنها از محاسن آن نمی توان استفاده کرد، بلکه از سیستم سنتی نیز مشگلسازتر می شود. شبکه های کامپیوتری با عث می شود که کلیه این اعمال با سادگی و سرعت و دقت بالاتری انجام شود. برای بر پایی و نگهداری این سیستم های تربیت متخصص در این زمینه امری اجتناب ناپذیر به نظر می آید.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

 1. – شناخت شبکه های کامپیوتری
 2. شناخت تجهیزات مخابراتی
 3. – شناخت تجهیزات و رسانه های ارتباطی شبکه

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

 1. – تکنسین نصب و راه اندازی شبکه های شخصی (خانگی)
 2. – تکنسین نصب و راه اندازی شبکه های محلی (درون سازمانی)
 3. – پشتیبان شبکه

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

 1. داشتن دیپلم ریاضی فیزیک یا علوم تجربی یا فنی و حرفه ای
 2. سایر دیپلمها با گذراندن دروس پیشنیاز

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و در ک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
دروس عمومی رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
دروس پایه رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
دروس اصلی رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − هشت =