معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

با توجه به اینکه صنعت آب و برق کشور ، سرمایه گذاریهای بسیار عظیمی ، چه از نظر تاسیسات و تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد، در جهت حفظ و رشد خود و دیگر منابع و نیز تاثیر در امور جاری اجتماعی، اقتصادی مملکت طلب میکند و از آنجا که این صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از تکنولوژی مدرن در رسته های مختلف دارای تجهیزات بسیار متنوع و افراد متخصص در زمینه های مختلف، طراحی، نصب، اجراء و عمدتا بهره برداری و تعمیر و نگهداری میباشد، لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را در جهت نیل به خودکفایی استقلال کشور در این زمینه آغاز نمود.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه

هدف از این دوره تربیت تکنیسین در زمینه، نصب ، بهره برداری، نگهداری، عیب یابی و تعمیرات تجهیزات الکتریک نیروگاهها می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

صنعت برق بعنوان یکی از مهمترین صنایع نقش ارائه خدمات مستقیم به آحاد جامعه و بصورت غیر مستقیم بعنوان یک صنعت زیر بنائی مطرح می باشد. بخشهای مختلف خدمات، صنایع سنگین و سبک و بخش کشاورزی امروز وابستگی شدیدی به صنعت برق و تامین انرژی الکتریکی دارند.

سه بخش اصل در صنعت برق قابل تفکیک می باشند که عبارتند از:

تولید، انتقال و توزیع

در بخش تولید نیروگاههای بخاری گازی و برقی آبی وظیفه تولید انرژی الکتریکی را برعهده دارد.

در بخش انتقال خطوط انتقال در سطوح ولتاژی متفاوت انرژی را از مبادی تولید به مناطق مصرف می رسانند.

قبل از تحویل انرژی الکتریکی به مصرف کننده لازم است با استفاده از شبکه های توزیع و ضمن کاهش سطوح ولتاژ در حدود مورد استفاده اقدامات مختلفی انجام شود. با توجه به حجم سرمایه گذاری انجام شده در صنعت برق و همچنین رشد مصرف انرژی الکتریکی و لزوم ایجاد مستخدمات جدید تامین نیروی انسانی شاغل در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خصوصا تکنسین ها که نقش عمده ای را در بهره برداری و تعمیرات در این صنعت به عهده دارند. تدوین برنامه کاردانی برق – قدرت و اجرای دوره های مربوطه تا حدود زیادی میتواند ضمانت های لازم را ایجاد نماید.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ت – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

الف – بهره برداری

 • ا-شناخت نیروگاهها و فرآیندهای تولید انرژی الکتریکی
 • ۲-شناخت اجزاء اصلی و فرعی و تجهیزات الکتریک نیروگاه
 • ۳-شناخت تجهیزات اتاق فرمان و بهره برداری
 • ۴- شناخت دستورالعملهای بهره برداری

ب – تعمیر و نگهداری

 • ١- عیب یابی و تشخیص اشکالات بخشهای مختلف سیکل تولید
 • ۲- شناخت شرایط مناسب و استانداردهای مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات الکتریک نیروگاه

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

 • – تکنیسین نصب تجهیزات الکتریک نیروگاه
 • – تکنیسین بهره برداری تجهیزات الکتریک نیروگاه
 • – تکنیسین عیب یابی و تعمیرات تجهیزات الکتریک نیروگاه

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

 • – داشتن دیپلم رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و هنرستان (برق)
 • – دیپلم های غیر مرتبط با گذران دروس جبرانی (ریاضی و فیزیک در حد دوره پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک)
 • – داشتن سلامت کامل روانی و جسمانی . داشتن ضوابط عمومی نظام آموزش عالی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاه
دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاه
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاه
دروس پایه رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاه
دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاه

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاه
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاه
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاه
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاه
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاه
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاه
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی برق – الکتریک نیروگاه را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − ده =