معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

دوره کاردانی ناپیوسته فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دوره ای است که منجر به کسب مهارتهای لازم در ابعاد فنی تعمیرات نگهداری انواع ماشین های الکتریکی می شود با عنایت به نیاز مبرم جامعه و صنعت به این رشته این رشته تدوین شده است.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

تعریف و هدف: دوره کاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دوره ای است که در قالب نظام آموزشهای علمی کاربردی طراحی گردیده و منجر به کسب مهارتهای لازم در ابعاد فنی تعمیرات، نگهداری، نصب و بهره برداری انواع ماشین های الکتریکی میشود.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

کاربرد وسیع و تنوع بسیار ماشین های الکتریکی در صنعت باعث شده که گردش چرخ صنایع وابسته به این ماشین ها باشد. لذا نیاز مبرمی به کاردان هایی وجود دارد که با تسلط کافی و شناخت عمیق از مسائل ماشین های الکتریکی بتوانند ضمن نگهداری و تعمیرات صحیح در مواردی ضروری از عهده رفع اشکالات احتمالی آنها برآیند. از این رو برنامه حاضر در جهت رفع این نیاز ها تدوین و ارائه گردیده است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

فارغ التحصیلان این گرایش پس از فراغت از تحصیل توانایی های زیر را دارا میباشند

 1. – تعمیر و نگهداری ماشین های AC و DC (مولد و موتورها) و ترانسفورماتورها
 2. – نصب و راه اندازی انواع ماشین های الکتریکی
 3. – برنامه ریزی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
 4. – تعمیرات پیشگیری ماشین های الکتریکی
 5. – سرپرستی کارگران فنی

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

 1. کاردان تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی متوسط و ضعیف
 2. کاردان راه اندازی و نصب ماشین های الکتریکی متوسط و ضعیف
 3. سرپرست تعمیر
 4. کاران ماشین های الکتریکی متوسط و ضعیف

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

 • – دارا بودن مدرک دیپلم ریاضی فیزیک شاخه کار و دانش در مهارت سیم پیچی ماشین های الکتریکی
 • دارندگان سایر مدارک دیپلم به شرط گذراندن دروس جبرانی (پیش نیاز)

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
دروس پایه رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی ۱ رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی برق – تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − 7 =