معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در دوره کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی و براساس چارچوب آموزش های علمی – کاربردی طراحی و تدوین شده است و فارغ التحصیل از میزان درک قدرت استدلال اطلاعات دانش و مهارت یک متخصص برخوردار است.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

این برنامه آموزش و تربیت کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی می باشد در طراحی این گرایش علاوه بر مهارت های فنی ، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است که فارغ التحصیلان علاوه بر داشتن اطلاعات و مهارت های کافی در زمینه عملی ، توانائیهای نظری و تفکر طراحی در مشاغل مرتبط را دارا می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

به منظور ایجاد شرایط زیست محیطی مناسب و آسایش انسان در ساختمان های عمومی و مسکونی به کار گیری تاسیسات برقی روز اهمیت بسیار می یابد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

 • – توانائی محاسبه مدارهای روشنایی و تاسیسات ساختمان
 • -توانائی اجرای پروژه های تاسیساتی در ساختمان
 • -توانائی سر پرستی کارگران برقکار
 • -توائی راه اندازی تاسیسات برقی ساختمان

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

 • نقشه کش مدارات برقی ساختمان سیم کش ساختمان سرپرست کارگاه
 • -کاردان روشنایی داخلی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

 • – دار بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه (نظام جدید یا قدیم ) ، فنی و حرفه ای یا کاردانش
 • – داشتن شرایط عمومی ورود به دوره های آموزش عالی
 • – در صورت نیاز گذراندن دروس جبرانی ( بر حسب نوع دیپلم)

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاصدروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شاملیک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان
دروس عمومی رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان
دروس پایه رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان
دروس اصلی رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + شانزده =