معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی برق - انتقال دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی برق – انتقال
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق – انتقال
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق – انتقال
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

با عنایت به اینکه صنعت آب و برق کشور سرمایه گذاریهای بسیار عظیمی چه از نظر تأسیسات و تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد در جهت حفظ و رشد خود و دیگر منابع و نیز تأثیر در امور جاری اجتماعی، اقتصادی مملکت طلب می کند و از آنجا که این صنعت و پیشرفته و پیچیده با استفاده از تکنولوژی مدرن در رشته های مختلف دارای تجهیزات بسیار متنوع و افراد متخصص در زمینه های مختلف طراحی، نصب، اجراء و عمدتا بهره برداری و تعمیر و نگهداری می باشد لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را در جهت نیل به خود کفایی استقلال کشور در این زمینه آغاز شود.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی برق – انتقال

تعریف و هدف: هدف از این دوره تربیت تکنسین در زمینه بهره برداری، نگهداری، عیب یابی و تعمیرات خطوط انتقال و پستهای انتقال می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

صنعت برق به عنوان یکی از مهمترین صنایع نقش ارائه خدمات مستقیم به آحاد جامعه و به صورت غیر مستقیم به عنوان صنعت زیربنایی مطرح می باشد. بخشهای مختلف خدمات، صنای, سنگین و سبک و بخش کشاورزی امروز وابستگی شدیدی به صنعت برق و تأمین انرژی الکتریکی دارند.

در بخش انتقال خطوط انتقال در سطوح ولتاژی متفاوت انرژی را از مبادی تولید به مناطق مصرف می رسانند. با توجه به حجم سرمایه گذاری انجام شده در صنعت برق و همچنین رشد مصرف انرژی الکتریکی و لزوم ایجاد تأمین نیروی انسانی شاغل در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است . خصوصا تکنسینها که نقش عمده ای را در بهره برداری و تعمیرات در این صنعت به عهده دارند. تدوین برنامه کاردانی برق – قدرت و اجرای دوره مربوطه تا حدود زیادی می تواند ضمانت های لازم را ایجاد نماید.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق – انتقال

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

 1. – خواندن نقشه های اجرایی و استفاده از دستورالعمل های نصب
 2. – نصب ترانس قدرت، کلیدهای فشار قوی، سکسیونرها و سایر تجهیزات پست
 3. – انجام مانورهای ضروری در صورت بروز حادثه
 4. – شناخت سیستم های اتوماسیون و اسکادا
 5. – انجام تعویض و تعمیر اجزاء ترانسفای قدرت و عملکرد کلیدهای فشار قوی
 6. – تعمیر و نگهداری تجهیزات پست و تجهیزات خطوط

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

 1.  – تکنسین نصب پستهای انتقال
 2. – تکنسین بهره برداری خطوط انتقال و پستهای انتقال
 3. – تکنسین عیب یابی و تعمیرات خطوط انتقال و پستهای انتقال

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

 1. – داشتن دیپلم رشته های ریاضی فیزیک ، علوم تجربی و هنرستان (برق)
 2. – داشتن سلامت کامل روانی و جسمانی
 3. – داشتن ضوابط عمومی نظام آموزشی عالی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق - انتقال
دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق – انتقال

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق - انتقال
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق – انتقال

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی برق - انتقال
دروس پایه رشته کاردانی فنی برق – انتقال

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق - انتقال
دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق – انتقال

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی برق - انتقال

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق - انتقال
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق – انتقال

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق - انتقال
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق – انتقال

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق - انتقال
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق – انتقال

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق - انتقال
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق – انتقال

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق - انتقال
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق – انتقال

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق – انتقال دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق - انتقال
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق – انتقال

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی برق – انتقال را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − هفده =