معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در اجرای دوره های آموزشی علمی – کاربردی به منظور شکل دادن به آموزشهای شغلی در سطح جامعه و سمت گیری آنها در راستای تامین نیاز مشاغل متعدد موجود در بخشهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور بمنظور تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز، و به منظور تربیت متخصصان متعهد در صنعت مترو و راه آهن و کارشناسان متعهد جهت احداث، بهره برداری و اداره صنعت مذکور، ” دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی سیگنالینگ و کنترل مترو ” تدوین شده است.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو

 هدف از برگزاری دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی سیگنالینگ و کنترل مترو ( راه آهن و قطار شهری تربیت متخصصینی در زمینه گسترش، بهره برداری، طراحی و مهندسی، تعمیر و نگهداری و ارزیابی اقتصادی سیستم های سیگنالینگ، کنترل و مراکز کنترل ترافیک شامل ( قطارها، دستگاهها، تجهیزات، تاسیسات برقی و مکانیک…) در صنعت مترو راه آهن و قطار شهری) است، دروس تخصصی آن در زمینه تجهیزات سیگنالینگ، کنترل و مراکز کنترل و فرمان ترافیک می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

مشکلات موجود در سیستمهای سیگنالینگ و کنترل و مراکز فرمان ترافیک در مترو (راه آهن و قطار شهری) در اغلب موارد ناشی از عدم آشنایی و تسلط کامل به سیستم است، لذا لازم است کارشناسانی خبره ای، به صورت تخصصی در این زمینه تربیت شوند. این مشکل به خصوص در مورد فناوریهای جدید(سیستم سیگنالینگ) که در ایجاد بستر ایمن حرکت قطار نقش اصلی را ایفاء می نماید) دارای اهمیت بیشتری است. بنابراین ایجاد آشنایی با سیسمها و فناوریهای جدید ضروری بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

 1. – تحلیل و طراحی مقدماتی سیستمهای سیگنالینگ و کنترل
 2. – نصب ، تست و راه اندازی سیستمهای سیگنالینگ و کنترل
 3. – تحلیل عیوب و ارائه راهکار
 4. – شناخت الزامات و استانداردهای سیستم سیگنالینگ و کنترل
 5. – شناخت سیستمهای ارتباطی و واسط (Interface) سیستم سیگنالینگ و کنترل و توانایی در تعریف سیستمهای واسط
 6. – ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های سیگنالینگ و کنترل
 7. – شناخت و نحوه اجرای پروژه های مرتبط
 8. – شناخت روشهای ارزیابی و صحه گذاری
 9. – برنامه ریزی و ارائه الگوهای اصلاحی در امور تعمیر و نگهداری
 10. – مقایسه سیستمهای سیگنالینگ و کنترل متفاوت و انتخاب سیستم بهینه با توجه به شرایط فنی ، اقتصادی و محیطی

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • – کارشناس تحلیل و طراحی سیستم سیگنالینگ
 • – کارشناس تحلیل و طراحی سیستم کنترل
 • – کارشناس مسئول تعمیر و نگهداری سیستم سیگنالینگ
 • – کارشناس مسئول تعمیر و نگهداری سیستم کنترل ترافیک
 • – کارشناس آزمایشگاه سیگنالینگ و کنترل
 • – کارشناس مسئول ارزیابی و صحه گذاری سیستم سیگنالینگ و کنترل
 • – مدیر پروژه سیستم سیگنالینگ و کنترل
 • – مسئول قطعات سیگنالینگ و کنترل

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • – کلیه رشته های کاردانی مجاز به شرکت می باشند(کاردانی های غیر مرتبط با گذراندن دروس جبرانی)

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

طول و ساختار دوره : دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس پایه رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × دو =