معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری عمران - سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

وضع موجود صنعت آب کشور بدلیل کمبود نیروی متخصص و آموزش دیده و مشکلات مربوط به فن آوری این صنعت که بخش اعظم آن مربوط به احداث و توسعه تاسیسات آبی ، بهره برداری و نگهداری از آنها ، کنترل و مهار آبهای سطحی استفاده بهینه و معقول از آبهای زیرزمینی و دیگر نیاز های اساسی می باشد ، تلاش وسیعتری را مبتنی بر اصول برنامه ریزی جهت رفع این معضلات طلب می نماید. استفاده از علوم و فنون نوینی که در صنعت آب بوجود آمده است می تواند بعنوان حرکت اساسی و سازنده در برطرف نمودن این مشکلات و رفع نارسایی های موجود در زمینه تربیت کادر کارشناسی این صنعت و همچنین احتیاجات روزافزون آینده تلقی گردد.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه

کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه ، دوره ای است که با تاکید بیشتر بر کاربردی بودن دوره که عناوین و ریز دروس عمومی ، پایه ، اصلی و تخصصی مربوط به آن با توجه و نیاز صنعت آب کشور تهیه و تدوین گردیده است. هدف از برگزاری دوره سد و شبکه ، تربیت افردی است که با بهره گیری از آموخته های علمی و عملی بتوانند قابلیتها و تواناییهای مورد انتظار از یک کارشناس سد و شبکه را برآورده نماید.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

سرمایه گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه منابع آب بویژه احداث شبکه های آبیاری صنعت آب کشور ، لزوم تربیت کارشناس آشنا با مسایل بهره برداری ، نگهداری و توسعه سد و شبکه را جهت حفظ و حراست از این سرمایه گذاریها طلب می نماید، بصورتیکه بتوان با بهترین روش از این تاسیسات حیاتی بهره برداری نموده و طول عمر مفید آنها را با نگهداری مناسب افزایش داد. فارغ التحصیلان این دوره ضمن تسلط بر انجام تواناییهای مزبور ، از مهارتهای عملی و نظری کافی نیز برخوردار می گردند.

امید است با اجرای این دوره کمبود نیروی انسانی موجود در زمینه نیروی کارشناسی مورد نیاز سد و شبکه در سطح کشور به مرور زمان برطرف گردیده و مشکلات عمومی در سطح اداره امور سدها و شبکه های آبیاری مرتفع شود.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

 1. – متره و برآورد طرحهای ترمیمی و تهیه صورت وضعیتها و رسیدگی به امور مختلف پیمانهای ساخت سد و شبکه
 2. – تقبل مسئولیت و ایفای نقش عمده در اجرای طرحهای ترمیمی سازه های مختلف معمول در صنعت آب نظیر سدها و سازه های جانبی ، کانالهای آبیاری و آبرسانی بخش عمران ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، مخازن بتنی و فلزی
 3. – نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه
 4. – آموزش افراد تحت سرپرستی
 5. – همکاری با مهندس مشاور و سایر متخصصین طرحهای مربوط به تاسیسات آب و برق
 6. – فعالیت در دفاتر فنی شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو جهت کنترل و ارزیابی طرحهای ترمیمی صنعت آب
 7. – نظارت بر حسن اجرای طرحهای ترمیمی
 8. – برنامه ریزی و پیش بینی تجهیزات لازم جهت پیشبرد کارهای ترمیمی و نگهداری

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

 1. کارشناس تعمیر و نگهداری سازه های آبی
 2. مسئول یا سرپرست کارگاه ( کارگاههای مختلف ساختمانهای آبی اعمم از سد ، کانال ، مخزن ، تصفیه خانه و
 3. مهندس ناظر کارگاه (کارگاههای مختلف ساختمانهای آبی اعم از سد ، کانال ، مخزن ، تصفیه خانه و …)
 4. برنامه ریز امور تعمیر و نگهداری سد و شبکه

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دوره این دوره مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به روش نیمسالی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

 آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری عمران - سد و شبکه
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری عمران - سد و شبکه
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری عمران - سد و شبکه
دروس پایه رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری عمران - سد و شبکه
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری عمران - سد و شبکه
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری عمران - سد و شبکه
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری عمران - سد و شبکه
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری عمران - سد و شبکه
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری عمران - سد و شبکه
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − دوازده =