معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

امروزه فناوری صنعتی بازیگر اصلی و یکه تاز صحنه اقتصاد جهانی گردیده است و از جمله مهمترین عوامل موثر در شکوفایی اقتصاد یک جامعه به شمار می رود. این در حالی است که به دلیل پیشرفت سریع صنایع، فعالیتهای جاری در این عرصه مانند امکان سنجی، بکار گیری و نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات مدرن مستلزم وجود نیروی انسانی مسلط به دانش فنی روز، آموزش دیده و دارای قدرت خلاقیت می باشد. به تعبیر دیگر از مهمترین ارکان پویایی تکنولوژیک یک جامعه، نیروی انسانی فعال آن می باشد. نیروی بالقوه ای که اگر با برنامه ریزی صحیح، آموزش های کاربردی منطبق با شرایط زمانی و مکانی موجود را فرا گیرد، قادر خواهد بود بسیاری از نارسایی های موجود در صنعت را مرتفع نماید.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی

این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی است که ضمن تبیین علوم و فنون مهندسی تجارب عملی در زمینه های نصب و راه اندازی، نگهداری و بهسازی ماشین آلات صنایع کشور را در سطح کاردانی مورد تاکید قرار می دهد تا متخصصین کار آزموده ای جهت استمرار حرکت چرخ های صنایع تربیت گردد. از جمله اهداف دیگر این دوره، انجام عملیات اجرایی، محاسباتی و آزمایشگاهی توسط کاردان آموزش دیده این دوره است تا بتواند به عنوان رابطی میان نیروی انسانی کارشناس و کارگر ایفای نقش نماید.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

تجارب چندین ساله در امر نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری کارخانجات، لزوم تربیت کادر تکنسین متخصص و مجرب در سطح کاردانی را برای حفظ وضعیت تولیدی دستگاهها و ماشین آلات و سیستمهای وابسته به آن را مورد تاکید قرار می دهد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 1. قابلیت تعمیر و نگهداری سیستم ها
 2. قابلیت سرپرستی اکیپ های مختلف اجرایی در پروژه های کشور
 3. توانایی بازسازی، تعمیر و نگهداری ماشین آلات با در نظر گرفتن اصول طراحی در ساخت و تولید

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 1. سرپرستی در کارگاهها
 2. متصدیان دستگاهها و ماشین آلات
 3. کاردان فنی در شرکت پیمانکار
 4. مشاور تکنسین اجرایی
 5. تعمیر و نگهداری مونتاژ کار دستگاهها و تجهیزات
 6. تعمیر کار ماشین آلات

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 • دارا بودن دیپلم کامل متوسطه در رشته های فنی هنرستان، ریاضی فیزیک و تجربی احراز شرایط عمومی داوطلبان ورود به دوره های آموزش عالی سایر دیپلمه ها به شرط گذراندن دروس پیش نیاز

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مکانیک – ماشین آلات صنعتی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی
دروس پایه رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین آلات صنعتی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + دوازده =