معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در راستای پاسخگویی به نیاز اجرائی بخش های فنی حوزه های شغلی در تاسیسات مکانیکی در ساختمان ، کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان تعریف می شود با توجه به گسترش تاسیسات مکانیکی و اهمیت آنها در ساختمانها و شرکتها و همچنین تعمیرات و نگهداری تاسیسات به وجود تربیت افرادی کاردان در زمینه های تاسیسات بهداشتی – گازرسانی که قادر باشند مستقیما نیازهای از صنعت را برآورده نموده و با همکاری فارغ التحصیلان سایر مجموعه ها ترکیب مناسب نیروی انسانی صنایع مختلف را فراهم نمایند بیش از بیش محسوس است.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان

این برنامه براساس نظام آموزشهای علمی – کاربردی برنامه ریزی و بر مبنای آموزشهای علمی – کاربردی طراحی و تدوین شده است. تکنسین در بخش صنعت عبارت از سطح شغلی مشخصی است که در ردیف مشاغل تکنسینی قرار دارد و به دو گروه تکنسین فنی و تکنسین حرفه ای تقسیم می شوند تکنسین فنی دارای فنی و توانائی های نظری بالاتر نسبت به تکنسین حرفه ای می باشد در صورتی که سمت گیری توانائی های تکنسین حرفه ای بیشتر از نوع مهارتی و حرفه ای می باشد جهت گیری گرایش مکانیکی ساختمان عمدتا به سمت تکنسین فنی می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به ضرورت ایجاد فضای مطبوع جهت آسایش انسان در اماکن آموزشی ، مسکونی ، صنعتی ، و… همچنین انجام فرآیندهای مکانیکی ، نیاز مبرم کشور به تربیت نیروهای انسانی کارآمد که دانش مربوط به این رشته را با توانائیهای کاربردی آن بصورت توام داشته باشند احساس می گردد هدف این برنامه تربیت تکنسین تاسیسات مکانیکی ساختمان به جهت گیری فنی است لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارتهای فنی ، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است و برنامه در قالب تکنسین فنی است و یا لحاظ کردن سهم دروس در نظر گرفته شده در آموزهاش علمی کاربردی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه شده است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • د – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

نقشه های تاسیسات مکانیکی را ترسیم نماید مواد و مصالح مورد نیاز تاسیسات مکانیکی ساختمان را برآورد و انتخاب نماید تاسیسات لوله کشی ساختمان را اجرا کند آموزش کارگران زیر نظر خود را انجام دهد

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

 1. سرپرست گروه لوله کشی ساختمان
 2. سرپرست گروه نصاب تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
 3. سرپرست گروه تعمیرکار دستگاه های سرمایشی و گرمایشی
 4. پیمانکاری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
 5. پیمانکاری محاسب تاسیسات مکانیکی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

 1. – دار بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه (نظام جدید یا قدیم ) ، فنی و حرفه ای یا کاردانش
 2. – داشتن شرایط عمومی ورود به دوره های آموزش عالی
 3. – در صورت نیاز گذراندن دروس جبرانی ( بر حسب نوع دیپلم)

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیتها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
دروس عمومی رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
دروس پایه رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
دروس اصلی رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 17 =