معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

پرورش افرادی آگاه به دانش نظری و متکی به مبانی علمی و کاربردی آن در صنعت مترو می تواند در بهره برداری و نگهداری تجهیزات متحرک و ثابت با برنامه ریزی دقیق و کم هزینه موثر بوده و صنعت مترو را در نیل به خود اتکایی و خودکفائی یاری نماید. بدین منظور دوره کاردانی ناپیوسته مکانیک مترو با اهداف و مشخصات زیر تدوین می گردد.

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی مکانیک مترو
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک مترو
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک مترو
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی مکانیک مترو

هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که با کسب دانش و معلومات لازم قادر به شناخت و بهره برداری از تجهیزات مکانیکی صنعت مترو در بخش های نقلیه ریلی و ماشین آلات ریلی کمکی باشند فراگیری علوم پایه که مبنایی برای تصمیم گیریهای فنی خواهد بود.

فراگیری مهارت های مقدماتی لازم که جهت ورود به عرصه صنعت مترو لازم و ضروریست . انجام آزمایشات ، کار در کارگاههای عمومی و تخصصی جهت توانایی در پر نمودن خلاء دانش نظری و مهارت های عملی بین دو سطح کارگری و کارشناسی و همچنین ارائه پیشنهادات فنی از سطوح پائین به بالا.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

تربیت کاردان فنی مکانیک مترو جهت بهره برداری و انجامدقیق تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی صنعت مترو دارای اهمیت ویژه ای بوده که اجرای این دوره می تواند زمینه ساز حل مشکلات فنی این صنعت را فراهم سازد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک مترو

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation )
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

 1. شناخت سیستمهای مختلف قطار
 2. – شناخت تجهیزات مختلف ماشین آلات ریلی کمکی
 3. – انجام تعمیرات بخش های مکانیکی قطارهای مترو
 4. – انجام تعمیرات لکوموتیوهای دیزلی
 5. – رفع عیب ماشین الات ریلی کمکی (موتور – جرثقیل و …) مترو
 6. – تشخیص قطعات و تجهیزات مختلف وسایط نقلیه ریلی (قطار ، لکوموتیو ) و ماشین آلات ریلی کمکی
 7. – مطالعه و بررسی اسناد فنی

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • -تکنسین نقلیه ریلی (نگهداری و تعمیرات جاری قطار)
 • -تکنسین نگهداری و تعمیرات وسایط نقلیه ریلی
 • -تکنسین نگهداری و تعمیرات ماشین آلات ریلی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • ورودی این دوره از دارندگان دیپلم ریاضی و رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش متناسب با این رشته انتخاب میگردند.
 • – سایر دیپلمه ها با گذراندن دروس پیش نیاز

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاصدروس آزمایشگاهی و کارگاهییک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی مکانیک مترو
دروس عمومی رشته کاردانی فنی مکانیک مترو

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مکانیک مترو
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مکانیک مترو

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی مکانیک مترو
دروس پایه رشته کاردانی فنی مکانیک مترو

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی مکانیک مترو
دروس اصلی رشته کاردانی فنی مکانیک مترو

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مکانیک مترو
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مکانیک مترو

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مکانیک مترو
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مکانیک مترو

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مکانیک مترو
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مکانیک مترو

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مکانیک مترو
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مکانیک مترو

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مکانیک مترو
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مکانیک مترو

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مکانیک مترو
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مکانیک مترو

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی مکانیک مترو را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 5 =