معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

امروزه اکتشاف مواد معدنی دامنه گسترده ای از علوم و فنون را شامل می شود که مستلزم بکارگیری ابزارها و تکنیکهای مختلف است، به نحوی که دستیابی به مهارت کافی در کلیه این زمینه ها اغلب از فرصت و توانایی یک فرد خارج است. از طرفی در بسیاری موارد از جمله در پروژه های اکتشافی کوچکتر، امکان حضور مستمر مهندسان طراح در محل وجود ندارد.

کاردان فنی در هر یک از زمینه های اکتشاف معدن، ضمن دستیابی به مهارت کافی در بکارگیری و استفاده از یک با تعدادی از ابزارها با تکنیکهای اکتشافی، اطلاعات مورد نیاز را از زمین گردآوری می نماید. از دیدگاه اجرایی نیز ضمن سرپرستی کارگران، به عنوان پلی بین ایشان و طراحان عمل می کند. بررسی طرحهای اکتشافی بزرگ و کوچک کشور نشان می دهد که فارغ التحصیلان این دوره، ضمن پر کردن خلاء موجود، خواهند توانست نقش ارزنده ای در شناسایی، اکتشاف و تعیین ذخیره مواد معدنی کشور داشته باشند.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن

دوره کاردانی ناپیوسته اکتشاف معدن» یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی در مقطع کاردانی است که هدف آن تربیت افرادی است که بتوانند اطلاعات مورد نیاز جهت اکتشاف و تعیین ذخیره مواد معدنی را در اختیار کارشناس قرار دهد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

بهینه سازی امر اکتشاف معادن کشور محتاج نیروهای آموزش دیده و کارآمد است. در یکی دو دهه اخیر آموزش متخصصان اکتشاف در مقاطع کارشناسی و بالاتر در کشور گسترش یافته است.

با توجه به خلاء موجود بین کارگران و مهندسان اکتشاف و همچنین به دلیل نیاز به گردآوری اطلاعات مورد نیاز مهندسان به روش صحیح و علمی، مجموعه کاردانی ناپیوسته « اکتشاف معدن » تدوین شده است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – بهره گیری از رایانه
 • ث – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • ج – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • چ – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • ح – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • خ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

 1. – اپراتوری ماشین های معدنی
 2. – برداشت های سطحی زمین شناسی
 3. آماده سازی نمونه ها و تهیه مقاطع نازک سنگ و کانی
 4. – حفاری گمانه، چاه، تونل و ترانشه اکتشافی
 5. – برداشت از گمانه و تونل
 6. – انجام عملیات نقشه برداری سطحی و زیرزمینی
 7. – نقشه خوانی و ترسیم نقشه های زمین شناسی و معدنی
 8. – انتخاب و سرپرستی ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی
 9. – استفاده از روشهای دورسنجی در اکتشاف مواد معدنی
 10. – ایمن سازی حفریات اکتشافی و معادن

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

 1. – کاردان برداشت های زمین شناسی و معدنی (سطحی و زیرسطحی)
 2. – کاردان عملیات نمونه گیری و آماده سازی نمونه ها جهت بررسی های مختلف آزمایشگاهی و تهیه مقاطع نازک و صیقلی
 3. – کاردان یا کمک کارشناس حفر ترانشه، گمانه و تونل های اکتشافی
 4. – سرپرست کارگاههای اکتشاف معادن
 5. – کاردان یا کمک کارشناس نقشه برداری و نقشه خوانی
 6. – کاردان یا کمک کارشناس تجهیزات (ماشین آلات معدنی)
 7. – کاردان یا کمک کارشناس ایمنی در حفریات اکتشافی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

 1. – دارا بودن مدرک دیپلم نظام قدیم و جدید رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی، فنی و حرفه ای، کار و دانش
 2. دارا بودن شرایط عمومی پذیرش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
 3. – دارا بودن سلامت جسمی و روانی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیتها و توانمندی های مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

 آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن
دروس عمومی رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن
دروس پایه رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن
دروس اصلی رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی اکتشاف معدن را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − 6 =