معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

از ابعاد بسیار مهم موسسات دولتی ، بخش انتفاعی و غیر انتفاعی و بنگاه های اقتصادی در فعالیت های خدماتی و بازرگانی و تولیدی و بعد اقتصادی و مالی آنها قلمداد می شود که امروزه صاحبان سرمایه و مدیران اجرایی به منظور حداکثر بهره برداری از منابع موجود نیازمند افراد تحصیل کرده در رشته های مرتبط با حسابداری در گرایش های مختلف می باشند که بتوانند بعد اقتصادی و مالی موسسات را هدایت نموده و پاسخگوی منطقی برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باشند . جهت تقویت این بعد اصولی ، تدوین راهکار مناسب برای تربیت نیروی انسانی با اطلاعات لازم و کافی و علمی و تخصصی در امور مالی و حسابداری مورد نیاز است .

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری ، با سیستم های مالی و حسابداری پگاه های اقتصادی خدماتی و بازرگانی و تولیدی ) و موسسات دولتی و غیر انتفاعی آشنا شوند .

همچنین توانایی لازم در تصمیم گیری های صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری مؤثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکتها و موسسات دولتی ایفای نقش نمایند

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

در یک بررسی کلی کمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش کاملا مشهود می باشد و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری و از طرفی تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرش های جدید به اقتصاد و تجارت ، حسابداری و علوم سالی رآه زبان گویای امور تجاری می باشد بسیار پیچیده کرده است . لذا تدوین این برنامه برای رفع این مشکل یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد .

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

 •  الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (۷/ Presentatk)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ- ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمای
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

 • – بکارگیری اصول حسابداری و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداری و اصول علم اقتصاد ، شناخت با حسابداری مالی شامل حسابداری شرکت ها و خدمات عمومی شناخت کد های اصلی و فر علی سیستم حسابداری صنعت
 • – آشنایی با حسابداری اسانات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی
 • – انجام امور مالی حسابداری شرکت ها و مشارکت در مشارکت در صورت های مالی اسانی

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

فارغ التحصیلان این دوره با ۴۸۰ ساعت کارورزی ویژه در محل کار ، توانایی احراز مشاغل زیر را دارند ؛

 • کمک کارشناس حسابداری
 • – کاردان مسول دایره حسابداری
 • – کاردان مسوول هزینه ها و وصول درآمدها
 • – کمک حسابدار مالی
 • – کار مسوول حقوق و دستمزد
 • – کاردان مسوول تنخواه

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

 • – داشتن دیپلم برای متقاضیان این دوره ها الزامی است
 • – دارندگان تجربه مرتبط در اولویت می باشند
 • – دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و توانمندی های مشترک و حرفه ای به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری » و « آموزش در محیط کار » تفسیه می شود، مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمالی و پودمانی اجرا می شود

آموزش در مرکز مجری: بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاصی دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کار در معادل ۱۲۰ ساعت می باشد

جدول دروس عمومی رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
دروس عمومی رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

جدول دروس پایه رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
دروس پایه رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
دروس اصلی رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
دروس تخصصی رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

دروس ترم اول رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
دروس ترم اول رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

دروس ترم دوم رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
دروس ترم دوم رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

دروس ترم سوم رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
دروس ترم سوم رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی حرفه ای حسابداری مالی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + 4 =