معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

ارتباطات و فناوری اطلاعات در ردیف معدود فناوری هایی است که نقش اساسی آن در امور زیر بنائی ، فرهنگی، آموزشی ، صنعتی ، اقتصادی و سیاسی بر کسی پوشیده نیست. این فناوری نیازمند کاردان های ورزیده ای است که بتوانند به صورت کاربردی در فناوری ارتباطات و اطلاعات ، نصب و نگهداری ، طراحی و بهره برداری سیستم های ارتباطی نقش عمده ای ایفا کنند.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

هدف از برگزاری دوره کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه های مختلف فناوری ارتباطات و اطلاعات است که با شبکه های مختلف مخابراتی از قبیل شبکه های مخابرات سیار ، مخابرات نوری و شبکه ارتباطات داده ها آشنا شده و بتوانند کلیه عملیات مربوط به نصب وراه اندازی ، نگهداری و بهره برادری از آنها را انجام داده و طرح های مختلف را اجرا نمایند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به توسعه و پیشرفت روز افزون فناوری ارتباطات و اطلاعات و نقش عمده آن در رشد و اعتلای سایر فناوری ها، تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه الزامی است. لذا به منظور افزایش کارآیی ، مهارت و بهره وری منابع انسانی این صنعت ونیز جبران کمبود نیروی انسانی ماهر در این بخش و بخصوص رفع نیاز توسعه بخش خصوصی، ایجاد دوره مذکور از اهمیت ویژهای برخوردار است .

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

 •  الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

 1. نصب ، نگهداری و بهره برداری از شبکه های کامپیوتری
 2. نصب و نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی
 3. اداره دفاتر خدمات ارتباطی و مراکز اطلاع رسانی
 4. کار در مراکز ISP

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

 1.  مسئول بخش های مختلف ISP
 2. تعمیرکار تجهیزات مخابراتی و کامپیوتری
 3. مسئول سایت کامپیوتری
 4. مسئول آزمایشگاه و کارگاههای مخابراتی و مراکز تلفنی و شبکه های مخابراتی و کامپیوتری
 5. نصاب تجهیزات شبکه های مخابراتی و کامپیوتری

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

 •  ۱- دارا بودن مدرک دیپلم فنی حرفه ای و کاردانش در رشته های مرتبط (برق – الکترونیک – مخابرات) تبصره: سایر دیپلمه ها (ریاضی – فیزیک و علوم تجربی ) مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز
 • ۲- داشتن شرایط عمومی پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار :این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
دروس عمومی رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
دروس پایه رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
دروس اصلی رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × یک =