معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

از آنجا که فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی واصل درخشان پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای عمومی میداند، لازم است اقدامات وسیع ، همه جانبه و فراگیر در جهت افزایش آگاهی های زیست محیطی نیروی انسانی در بخش هایی که به نحوی فعالیت آنها بر محیط زیست تاثیر می گذارد، صورت گیرد.

دوره مهندسی فناوری بازیافت پسماند در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار بدون تضیع حقوق نسل های آتی از طریق مدیریت کارآمد منابع ، با توجه به محدودیت شدید آنها و بهره برداری کمتر از عرصه های منابع طبیعی (به عنوان مکان های دفع) و نیز کاهش هزینه ها، این رشته را به راه حلی راهبردی در راستای اهداف عالیه حفاظت از محیط زیست و تربیت کارشناسان آشنا با مسائل ومشکلات تهدید کننده آن تبدیل می نماید.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند

منظور از تدوین دوره مهندسی بازیافت پسماند ، تربیت کارشناسانی است که با کسب دانش و مهارت های لازم در زمینه شناخت اصول مربوط به کاهش، استفاده مجدد ، بازیافت و دفع پسماندها با نظر به اهمیت آن به عنوان یکی از اساسی ترین مفاهیم توسعه پایدار ، توانایی تحقق اهداف زیر را داشته باشد:

 • طراحی و اجرای برنامه های کاربردی با زیافت اقتصادی پسماندها در بخش های گوناگون شهری ، خدماتی، صنعتی و کشاورزی
 • طراحی و اجرای پروژه مربوط به حفظ و سالم سازی محیط زیست
 • نظارت بر اجرای اصولی دفع و بازیافت پسماندها در مراکز گوناگون که در این رابطه فعالیت می نمایند

 ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

امروزه حفظ محیط زیست با مسائل و مشکلات فراوانی روبروست که پسماندهای تولید شده از فعالیت های گوناگون انسانی سهم چشمگیری در آن داشته و روز به روز ابعاد تازه تری پیدا می کند .

افزایش و تنوع نیازهای جوامع انسانی ، افزایش تولید پسماندهای بعضا خطرناک را به دنبال داشته است که با گذشت زمان و افزایش میزان این مواد از یک سو و عدم برخورد علمی و اصولی با آنها از سوی دیگر ، چشم انداز حیات و بقای محیط زیست را تیره خواهد نمود.

از آنجا که حفاظت از محیط زیست مستلزم داشتن آگاهی های لازم در خصوص برخورد اصولی با این مواد است ، در برنامه درسی حاضر تلاش گردیده به این نیاز اساسی توجه شود و با تربیت نیروی های کارآمد که قدرت شناخت و برخورد علمی با چالش مواد زائد در بخش های مختلف را دارند قدم های موثری در جهت حفظ محیط زیست برداشته شود.

 قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 •  ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

 • – دارا بودن اطلاعات علمی در زمینه پسماندها ، دفع و بازیافت آنها
 • – اجرای پروژه های دفع پسماندها ، بازیافت ، کاهش و استفاده مجدد از آنها
 • – ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در خصوص دفع و بازیافت پسماندها در بخش های مختلف دولتی و خصوصی
 • – مدیریت کارآمد افراد تحت پوشش
 • – سالم سازی محیط زیست

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

 • – کارشناس بازیافت و تبدیل پسماندهای صنعتی کشاورزی
 • – کارشناس دفع ، بازیافت و تبدیل پسماندهای شهری و خدماتی
 • – کارشناس دفع ، بازیافت و تبدیل پسماندهای مراکز آموزشی و تحقیقاتی
 • – کاشناس دفع ، بازیافت و تبدیل پسماندهای بیمارستانی و ویژه
 • – مدیر واحدهای بازیافت
 • – مشاور واحدهای تولید کننده مستقیم یا غیر مستقیم پسماند

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

 • شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور
 • – عناوین رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط
 • – تکنولوژی محیط زیست
 • – منابع طبیعی
 • – بهداشت محیط
 • – کاردان های علوم پیراپزشکی

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری بازیافت پسماند مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار » تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

. آموزش در مرکز مجری :

بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار:

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس عمومی مربوط به این رشته را ملاحضه نمایید:

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس مهارت های مشترک این رشته را ملاحضه نمایید:

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس پایه را را مشاهده نمایید:

دروس پایه رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
دروس پایه رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس اصلی را مشاهده نمایید:

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس تخصصی را مشاهده نمایید:

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس دروس آموزش در محیط کار این رشته را مشاهده نمایید:

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی:

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − چهار =