معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی گازرسانی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی گازرسانی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی گازرسانی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

صنعت گاز به عنوان یکی از صنایع تأمین کننده اصلی ارز مورد نیاز کشور و مواد اولیه اصلی، برای تغذیه سایر تأسیسات صنعتی و تولیدی، نقش اساسی و مهمی در توسعه و خودکفایی کشور دارد. در این صنعت مهم به لحاظ قدمت و ارتباط با کشورهای مختلف، واحدهای عملیاتی و تأسیسات جانبی آن از تنوع سیستم ها و ماشین آلات صنعتی بالنسبه زیادی برخوردار است که برای بهره برداری آن نیروی انسانی کار آزموده و مجرب همواره مورد نیاز بوده و می باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی گازرسانی

دوره کاردانی فنی ناپیوسته علمی کاربردی گازرسانی با هدف تربیت تکنسین برای نصب، تعمیرات بهره برداری و نگهداری از تأسیسات گازرسانی شهری و ساختمانها (خانگی، تجاری، صنعتی، نیروگاه) تهیه شده است.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

حجم بسیار بالای سرمایه گذاری در بخش صنعت گازرسانی و بکارگیری نیروی انسانی و تأسیساتی گران قیمت در این بخش بر ضرورت استفاده بهینه از سرمایه گذاری مذکور بیش از بیش تأکید دارد. با توجه به اینکه ۶۰ درصد فعالیتهای شرکت های گاز استانی و شهری در زمینه های فنی و تخصصی است و از این تعداد فعالیت های تخصصی حدود ۶۰ درصد در سطح تکنسینی می باشد لذا به منظور افزایش سطح دانش فنی و مهارتی و بینش پرسنل دست اندر کار به ویژه پرسنل دارای مدرک دیپلم، ایجاد و گسترش آموزش های مهارتی در زمینه گازرسانی برای مصارف خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاه ها، ضروری است آموزش های مذکور باعث افزایش بهره وری و راندمان عملکردی سیستم شده و هزینه های شرکتها را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی گازرسانی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – توانایی شناخت اجزاء شبکه و ایستگاه
 2. – توانایی نصب و نظارت تست و بازرسی (فنی و راه اندازی شبکه و ایستگاه)
 3. – توانایی بهره برداری، تعمیرات و نگهداری شبکه و ایستگاه
 4. – توانایی پیش بینی و پیشگیری خطرات و حوادث در شبکه و ایستگاه

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

 1. تکنسین اجرای خطوط اصلی، شبکه، انشعابات، ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک
 2. – تکنسین بهره برداری خطوط اصلی، شبکه، انشعابات، ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک
 3. – تکنسین تعمیرات خطوط اصلی، شبکه، انشعابات، ایستگاه تقلیل تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

 • – داشتن دیپلم کامل متوسطه
 • – دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی گازرسانی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی گازرسانی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی گازرسانی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی گازرسانی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی گازرسانی
دروس پایه رشته کاردانی فنی گازرسانی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی ۱ رشته کاردانی فنی گازرسانی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی گازرسانی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی گازرسانی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی گازرسانی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی گازرسانی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی گازرسانی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی گازرسانی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی گازرسانی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی گازرسانی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی گازرسانی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی گازرسانی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی گازرسانی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی گازرسانی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی گازرسانی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی گازرسانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی گازرسانی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی گازرسانی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی گازرسانی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + پانزده =