معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

با عنایت به نقش کلیدی صنعت برق در توسعه کشور و ارتقاء سطح زندگی و ضرورت قطع وابستگی در رسیدن به استقلال و خودکفایی، دوره مهندسی فناوری شبکه های انتقال، با هدف تربیت نیروهای متخصص مرتبط با این صنعت در بخش انتقال تدوین گردیده است.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

هدف از طراحی دوره مهندسی فن آوری شبکه های انتقال برق، تربیت کارشناسانی است که با کسب توانایی های لازم در زمینه طراحی، نصب، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات موجود در شبکه های انتقال برق کشور به نوعی فعالیت نمایند که استفاده بهینه از این تأسیسات به عمل آید.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

ضرورت اجرای پروژه های مرتبط با صنعت برق و اولویت اجرای طرح های انتقال برق، تربیت نیروهای متخصص کاربردی را از طریق اجرای دوره مهندسی فناوری شبکه انتقال ایجاب می نماید

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

 1. – نظارت و انجام امور مربوط به نصب و راه اندازی شبکه های انتقال برق
 2. – نظارت و انجام امور مربوط به بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های انتقال برق
 3. – مطالعه و تهیه مشخصات فنی تجهیزات برای احداث شبکه های انتقال برق
 4. – طراحی شبکه های انتقال برق

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

 1. – کارشناسی فنی خطوط انتقال
 2. – کارشناس هماهنگی اجرای پروژه های انتقال
 3. – کارشناس انتخاب حفاظت سیستم
 4. – کارشناس نظارت بر نصب و راه اندازی پستها
 5. – کارشناس تعمیرات تجهیزات پست
 6. – کارشناس بهره برداری از پستهای فشار قوی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

عناوین رشته های تحصیلی مرتبط

 1. – فوق دیپلم برق – گرایش پست
 2. – فوق دیپلم برق – گرایش توزیع
 3. – فوق دیپلم برق صنعتی
 4. – فوق دیپلم برق – گرایش الکترونیک
 5. – فوق دیپلم گرایش های برق

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
دروس پایه رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 4 =