معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه
 • جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

با بررسی وضعیت نیروی انسانی در صنعت ساختمان سازی ، خلاء کارشناسان ماهر که بتوانند موارد مربوط به طراحی ، اجرا و تعمیرات ساختمان را انجام داده و احساس می شود . لذا برای رفع این کمبود ایجاد دوره های مهندسی فناوری عمران ساختمان سازی تدوین شده است

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی

هدف این دوره تربیت کارشناس ناپیوسته در رشته مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی می باشد که بر اساس نظام آموزش های مهارتی طراحی و تدوین شده است .

کارشناس مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی فردی است که دانش و مهارت های لازم را در زمینه های طراحی ، نظارت واجرای ساختمان فرا گرفته باشد .

 ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به گستردگی فعالیتهای ساختمان سازی در کشور و نیاز مبرم جامعه ، تربیت نیروی ماهر برای اشتغال در این بخش احساس می شود . از آنجائیکه لزوم ادامه تحصیل تعدادی از فارغ التحصیلان دوره های کاردانی به دلیل داشتن علاقه و استعداد ونیاز کشور به آموزشهای مهارتی علمی کاربردی در این رشته اجتناب ناپذیر است ، لذا این دوره طراحی گردیده است.

 قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نو آوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

 • الف – سرپرستی کارگاههای اجرائی
 • ب – اجرای ساختمانهای بتنی و فلزی
 • پ- نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی
 • ت – طراحی قالب های مختلف مورد نیاز در ساختمانهای بتنی
 • ث – شناخت خصوصیات مصالح جدید مصرفی در پروژه های ساختمانی
 • ج- کنترل پروژه وهدایت پروژه های ساختمانی
 • چ – آنالیز ، متره و برآورد عملیات و مصالح ساختمانی در پروژه های مربوطه

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

 • اشتغال در دفاتر فنی سازمان ها و ارگان های دولتی
 • اشتغال در دفاتر مهندسی ساختمان و مهندسین مشاور اشتغال به صورت پیمانکاران حقیقی و حقوقی ساختمان اشتغال به عنوان مجریان حقیقی و حقوقی ساختمان

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

 • عناوین رشته های تحصیلی مرتبط : (عمران ساختمان) – فارغ التحصیلان دوره های کاردانی در رشته های عمران – نقشه برداری – ساختمان – راهسازی
 • دارا بودن ویژگیهای جسمانی و روانی مورد نظر
 • پذیرفته شدن در آزمون ورودی

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری :

بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را میتوان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس عمومی مربوط به این رشته را ملاحضه نمایید:

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس مهارت های مشترک این رشته را ملاحضه نمایید:

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس پایه را مشاهده نمایید:

دروس پایه رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی
دروس پایه رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس اصلی را مشاهده نمایید:

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس تخصصی را مشاهده نمایید:

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس دروس آموزش در محیط کار را مشاهده نمایید:

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی:

ترم اول رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی
ترم اول رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

ترم دوم رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی
ترم دوم رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

ترم سوم رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی
ترم سوم رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی دانشگاه علمی کاربردی

ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی
ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری ساختمان سازی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − 10 =