معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیل به خود کفایی آموزش و تامین نیروی انسانی آموزش دیده مورد نیاز در بخشهای مختلف صنایع هوایی کشور و ایجاد زمینه های لازم به منظور تربیت متخصصان متعهد تعمیر و نگهداری هواپیما و همچنین ایجاد صنایع مستقل و غیر وابسته در این زمینه، پس از بررسی و پژوهش در زمینه نیاز های موجود اعم از ساخت، بازسازی ، تعمیر و نگهداری هواپیما ، وسایل پرنده و متعلقات مربوطه مجموعه کارشناسی مهندسی مکانیک هواپیما با مشخصات ذیل طراحی شده است.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما

این مجموعه یکی از مجموعه آموزش هایی است که ضمن تبیین اصول مهندسی نگهداری ، بهسازی و مدیریت تعمیر سیستم های مکانیکی وسایل پرنده در سطوح کارشناسی متخصصیلی راجهت فعالیت در صنایع مربوط تربیت می کند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

تجارب چندین ساله در امر تعمیر و نگهداری وسایل پرنده (هواپیما، هلی کوپتر و …) در سازمانها و ارگانهای هواپیمایی کشور (دولتی و خصوصی لزوم تربیت کادر متخصص و مجرب با تحصیلات عالی جهت امور نگهداری وسایل پرنده و سیستم های وابسته به آن را ایجاب می نماید.

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

پس از طی این دوره، فارغ التحصیلان قادر به انجام موارد زیر خواهند بود

 • – نصب و راه اندازی سیستم های هیدرولیک، سیستم تهویه مطبوع، موتورهای هواپیما، سیستم تحت فشار هواپیما و بدنه هواپیماهای مسافربری لیدنه باریک و پهن پیکر)
 • – انجام برنامه های تعمیرات کلی و جزئی، برنامه ریزی و سرپرستی فعالیتهای مربوطه
 • – شناسایی تکنولوژی های جدید و ارزیابی آنها و داشتن زمینه های لازم برای نوآوری ، سرویس و نگهداری سیستمهای هیدرولیک، تهویه مطبوع، تحت فشاره موتور و بدنه هواپیماهای بدنه باریک و پهن پیکر
 • – طراحی و اجرای پروژه های مربوط به مولدهای قدرت اعم از هیدرولیکی، نیوماتیکی و الکتریکی
 • – تهیه گزارشات فنی

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

 • – کارشناس تعمیر و نگهداری هواپیماهای سبک و سنگین
 • – کارشناس تعمیر و نگهداری قطعات (تجهیزات و سیستم های هواپیما)

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

 • – دارندگان مدرک کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما
 • – دارندگان سایر مدارک کاردانی در صورت داشتن گواهی نامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما موتور و بدنه) رده ۱٫۱ از سازمان هواپیمائی کشوری اش در زمان پذیر
 • – احراز صلاحیت پزشکی بر اساس خواب سازمان هواپیساتی کشور
 • تک نکته مهم: لازم است مراکز مجری با همکاری سازمان سنجش کشور جهت اطلاع دارندگان مدارک کاردانی غیر مرتبط در دفترچه راهنمای ثبت نام دوره مهندسی فناوری هواپیما – اویونیک در بخش شرایط اختصاصی عنوان برای دارندگان مدارک کاردانی غیر مرتبط، داشتن گواهی نامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما ( موتور و بدنه) رده B1.1 از سازمان هواپیمائی کشوری در زمان پذیرش را درج نمایند.

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دورا مهندسی فناوری مبتنی بر نخلات واحد و متشکل از مجموعه ای از دروس تخلیجی و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و توانمندی های موسی و فنی به ۳ بخش آموزشی در مرکز مجری و آموزش در محیط کار تقسیم می شود. مجموع واحد های هر دوره بین ۵ تا ۷۰ واحذر فی جمیع بساعات آن ۱۷۱۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۳ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است، در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عسلی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع یا میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۳ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
دروس پایه رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + یازده =