معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

رشد سریع تکنولوژی الکترونیک و سیستمهای هدایت کننده الکترونیک هواپیمایی ایجاب می نماید تا پاسخگویی سریع، علمی و کارشناسانه در رفع عیوب و مشکلات سیستمهای مورد نظر توسط کارشناسانی که دارای بار علمی مناسب و آکادمیک می باشند، انجام گیرد لذا تربیت و آموزش متقاضیان در این رشته، امری الزامی بنظر می رسد.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما

هدف از تدوین این دوره تربیت کارشناس در زمینه های شناخت، نحوه عملکرد، مدیریت تعمیر و نگهداری، نحوه بهره برداری و تجزیه و تحلیل سیستمها و مدارهای الکترونیکی و مخابراتی و ناوبری صنعت هوانوردی می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

موارد زیر نشان دهنده ضرورت و اهمیت تدوین این دوره می باشد – کاربرد گسترده دانش الکترونیک در صنعت هوانوردی – تجهیز فرودگاههای کشور به مدرن ترین دستگاههای الکترونیکی، مخابراتی، کمک ناوبری، کامپیوتری و ماهواره ای بر اساس ضوابط مندرج در نشریات ایکائو. – تجهیز هواپیماها به مدرن ترین دستگاههای الکترونیکی، مخابراتی، کمک ناوبری و کامپیوتری بر اساس ضوابط مندرج در نشریات ایکائو.

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

فارغ التحصیلان این دوره با مجهز نمودن خود به دانش روز قادر به انجام موارد زیر خواهند بود

 • – نصب و راه اندازی سیستمهای الکترونیکی، مخابراتی، کمک ناوبری و کامپیوتری
 • – انجام برنامه های تعمیرات کلی و جزئی، برنامه ریزی و سرپرستی فعالیتهای مربوطه.
 • – شناسایی تکنولوژیهای جدید و ارزیابی آنها و داشتن زمینه های لازم برای نوآوری
 • – سرویس و نگهداری سیستمهای الکترونیکی، مخابراتی و کمک ناوبری
 • – طراحی و اجرای پروژه های مربوط به سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی
 • – تهیه گزارشات فنی
 • – قابلیت مدیریت در صنعت هواپیمایی

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

 • – کارشناس امور برنامه ریزی، فنی، مهندسی و قابلیت پرواز، کنترل تولید و کنترل کیفی
 • – کارشناس شعبات مختلف شرکت های هواپیمایی و امور پژوهشی
 • – کارشناس آموزش فنی
 • – کارشناس بازرسی فنی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

 • – دارندگان مدرک کاردانی فنی اویونیک
 • – دارندگان سایر مدارک کاردانی در صورت داشتن گواهی نامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما (اویونیک) رده B۲ از سازمان هواپیمایی کشوری در زمان پذیرش
 • – احراز صلاحیت پزشکی بر اساس ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری.

نکته مهم: لازم است مراکز مجری با همکاری سازمان سنجش کشور جهت اطلاع دارندگان مدارک کاردانی غیر مرتبط در دفترچه راهنمای ثبت نام دوره مهندسی فناوری هواپیما – اویونیک در بخش شرایط اختصاصی عنوان:

برای دارندگان مدارک کاردانی غیر مرتبط، داشتن گواهی نامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما (اویونیک) رده B۲ از سازمان هواپیمائی کشوری در زمان پذیرش» را درج نمایند.

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و توانمندی های عمومی و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
دروس پایه رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 2 =