معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

·         

 • مقدمه
 •    تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش
 •  قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش
 •   مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در حال حاضر تکنولوژی صنعتی یکی از مهمترین ارکان شکوفایی اقتصادی یک جامعه به شمار می رود. این در حالی است که به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی صنعتی، فعالیت های جاری در این عرصه تیر امکان سنجی، بکار گیری نگهداری، تعمیر ماشین آلات و تجهیزات مدرن مستلزم وجود نیروی انسانی آموزش دیده، مسلط به دانش فنی روز و دارای قدرت خلاقیت می باشد.

تا جائیکه منابع انسانی در این عرصه به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین رکن ایفای نقش می کند. نیروی بالقوه ای که اگر با برنامه ریزی صحیح آموزش های علمی – کاربردی منطبق با نیازهای حال و آینده صنعت تربیت و هدایت گردد قادر خواهد بود بسیاری از نارسائیهای کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه را با توجه به منابع سرشار موجود و امکانات سخت افزاری نسبتا مناسب مرتفع نماید. لذا در راستای نیل به مقصود، طراحی و اجرای دوره های آموزش علمی – کاربردی همسو با نگرش تقاضا محوری در مقاطع و رشته های مختلف بسیار ارزشمند و راهگشا می باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش

هدف تربیت کارشناس های ماهر و کارآمدی است تا بتوانند با بهره گیری از تکنیک های مختلف بازرسی جوش و با توانایی تحلیل و ارزیابی الزامات کیفی جوش و فرآیندها، طراحی و اجرای فرآیند های بازرسی جوش را در سازه های مختلف انجام دهند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

جوشکاری یکی از مهمترین و حساس ترین فرایندهای تولید می باشد که در ساخت قطعات تجهیزات، ماشین آلات صنعتی، اسکلتهای فلزی، مخازن تحت فشار و … مورد استفاده قرار می گیرد. اطمینان از کیفیت تولیدات جوشکاری مستلزم طراحی و اجرای فرایندهای بازرسی براساس استانداردها و دستورالعمل های بین المللی است.

اجرای صحیح عملیات بازرسی جوش تنها با آموزش نیروی انسانی توانمند که توانایی درک و پیاده سازی دستورالعمل های را داشته باشند امکان پذیر است

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کار آفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

 

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 •  توانایی تحلیل رفتار مواد در حین جوشکاری – توانایی تحلیل تنشهای پسماند و کنترل پیچیدگی – توانایی ارزیابی الزامات کیفی جوش
 • توانایی برنامه ریزی و تهیه دستورالعمل های کنترل کیفی
 • توانایی درک استانداردهای بازرسی و تأیید صلاحیت و شناخت استانداردها و کدهای ساخت – توانایی شناخت و انتخاب فرآیندهای بازرسی مناسب (رنگ و سندبلاست، خوردگی، NDT DT )
 • توانایی تفسیر نتایج و ارزیابی صحت عمل کرد بازرسی های مخرب و غیر مخرب (مدیریت کیفیت، مدیریت ریسک).

 

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 •  بازرس جوش

 

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 • دارا بودن مدرک کاردانی مرتبط
 • دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور
 • سایر رشته ها به شرط گذراندن دروس جبرانی

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک وقتی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری :

بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار:

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

 

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 

دروس مهارت مشترک رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
دروس مهارت مشترک رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 

دروس پایه رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
دروس پایه رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی 1 رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

ترم اول رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
ترم اول رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

ترم دوم رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
ترم دوم رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

ترم سوم رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
ترم سوم رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

ترم چهارم رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
ترم چهارم رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 5 =