معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری جوش دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری جوش دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری جوش دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری جوش
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری جوش
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری جوش
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری جوش دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری جوش دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری جوش دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در آستانه ورود به قرن جدید جهان شاهد تحولات شگرفی است. صف آرائی سیاسی و نظامی دو بلوک جهان می رود تا به افسانه ای بدل شود، در شورهای آسیای جنوب شرقی آتش فشان عظیمی به راه افتاده است و بسیاری از کشورها دریافته اند آنچه سعادت یک جامعه انسانی را تضمین می کند استفاده از الگوهای صحیح اقتصادی متناسب با شرایط آن جامعه و بکارگیری تکنولوژی مناسب و منابع انسانی کارآمد می باشد.

این در حالی است که به دلیل پیشرفت سریع صنایع، فعالیتهای جاری در این عرصه مانند امکان سنجی، بکارگیری و نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات مدرن مستلزم وجود نیروی انسانی مسلط به دانش فنی روز، آموزش دیده و دارای قدرت خلاقیت می باشد.

به تعبیر دیگر از مهمترین ارکان پویایی تکنولوژی یک جامعه نیروی انسانی فعال آن می باشد، نیروی بالقوه ای که اگر با برنامه ریزی صحیح آموزشهای کاربردی منطبق با شرایط زمانی و مکانی موجود هدایت گردد، قادر خواهد بود بسیاری از نارسائی های کشورهای در حال توسعه گردد از جمله کشور ما را با توجه به منابع طبیعی سرشار موجود و امکانات سخت افزاری نسبتا مرتفع نماید. به منظور نیل به این هدف ارائه دوره های آموزشی علمی کاربردی در مقاطع و رشته های مختلف می تواند شروع مطلوبی قلمداد گردد.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری جوش

هدف تربیت مهندسان فناوری جوش می باشد تا با به موازات مهندسین علمی مرتبط با این رشته به منظور استفاده بهینه از شرایط موجود صنایع در مشاغل اجرایی از قبیل بهره برداری، تعمیر و نگه داری، سفارش ماشین آلات، نصب و احداث تاسیسات و یا طراحی محصولاتی که نیاز به دانش تئوریک بسیار بالا و تجهیزات پیچیده فنی ندارد به فعالیت بپردازند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

جوشکاری و برشکاری از معمولترین فرآیندهای تولیدی است که در ساختن قطعات بزرگ ماشین آلات صنعتی، اسکلت های فلزی، مخازن تحت فشار و پلهای عظیم مورد استفاده قرار می گیرد، این فرآیند در واحدهای صنعتی که دارای سیستم تولید سفارشی یا پروژه ای می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از طرفی قابلیت اتوماسین و اعمال روش های مکانیزه امکان اجرای جوشکاری را در شرایط مختلف امکان پذیر ساخته است و همین امر تغییرات گسترده ای در طرز کار و چگونگی بهره برداری از این فرآیند و به تبع آن مسائل تئوریی که به دنبال می آید را باعث گردیده است.

در دنیای صنعتی امروز ده ها وسیله جوشکاری ابداع گردیده است. انواع فلزات غیر آهنی، فولادهای مخصوص و آلیاژهای بی شمار آنها از طریق جوشکاری به هم متصل می شوند، هر چند روش های اتوماتی جوشکاری، از طرفی کیفیت جوش را افزایش داده و از طرف دیگر زمان فرآیند را به حداقل ممکن رسانده اند اما وجود دستگاه ها و امکانات سخت افزاری در این زمینه کافی نیست و تنها با آموزش صحیح و کامل نیروی انسانی می توان به ضریب اطمینان لازم برای تضمین فعالیتهای تولیدی جوشکاری دست یافت.

در حقیقت آموزش هدفمند و برنامه ریزی شده پلی است بین آنچه باید باشیم که این امر از جمله هدفهایی است و برگزاری این دوره دنبال می کند.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری جوش

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • د- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

 • توانایی تحلیل رفتار مواد در حین جوشکاری
 • توانایی شناخت فرآیندهای نوین جوشکاری و فرایندهای مرتبط (اصول، تجهیزات، مواد مصرفی و کاربرد) و حیطه کاربرد آنها
 • توانایی تهیه دستورالعمل رویه جوش کاری، الزامات مدیریت کیفیت جوش (اتصالات و تعمیرات
 • توانایی تجزیه و تحلیل و محاسبات مکانیکی جوش
 • توانایی تحلیل تنش های پسماند، کنترل پیچیدگی و شناسایی عیوب (ماکرو و میکرو)
 • توانایی شناخت و انتخاب تجهیزات جوشکاری
 • توانایی شناخت و کار با استانداردهای کاربردی

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

 • مهندس جوش
 • طراح جوش

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

 • فارغ التحصیلان رشته کاردانی جوشکاری
 • دارندگان سایر مدارک کاردانی به شرط گذارندن تدریس جبرانی
 • دارا بودن شراط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری جوش
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری جوش

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری جوش
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری جوش

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری جوش
دروس پایه رشته مهندسی فناوری جوش

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری جوش
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری جوش

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته مهندسی فناوری جوش

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری جوش
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری جوش

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری جوش
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری جوش

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

ترم اول رشته مهندسی فناوری جوش
ترم اول رشته مهندسی فناوری جوش

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

ترم دوم رشته مهندسی فناوری جوش
ترم دوم رشته مهندسی فناوری جوش

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

ترم سوم رشته مهندسی فناوری جوش
ترم سوم رشته مهندسی فناوری جوش

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری جوش  دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری جوش
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری جوش

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری جوش  را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 3 =