معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری آبهای زیرزمینی جهت ارتقاء دانش کاردانان رشته آب تا سطح کارشناسی تدوین گردیده است و شامل دروس عمومی، پایه، اصلی و دروس آبهای زیرزمینی می باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی

 دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی آبهای زیرزمینی دوره ای است که هدف آن تربیت کارشناسان آشنا با مهندسی آب با مهارتها و توانائیهای لازم جهت اشتغال در امور آب می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

پرهزینه ترین سرمایه گذاری در منابع آب شامل کنترل و مهار آبهای سطحی بوسیله احداث سدها اعم از مخزنی، انحرافی و یا تنظیمی، ایجاد و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی، حفر چاه ها در سازندهای مختلف، احداث قنوات و بهره برداری از آنهاست. ایجاد و اجرای هر کدام از این تاسیسات زیر بنایی مبتنی بر مطالعات جامع و کامل هیدرولوژی و هیدروژئولوژی مناطق و حوضه آبریز دشتهای کشور می باشد.

دقت در امر مطالعات پایه و فاز اول باعث می گردد که در انتخاب نوع طرح و محل اجرای آن، بررسیهای لازم صورت گرفته و در هزینه های سرمایه گذاری صرفه جویی قابل ملاحظه ای صورت پذیرد. لذا تربیت افرادی که بتوانند این مهم را به انجام رسانیده و دارای بینش کافی و با سابقه در این زمینه باطلاع از علوم کاربردی باشندف از ضروریات و نیازهای موجود صنعت آب کشور می باشد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – ارائه خدمات کارشناسی و حفاظت منابع آب زیرزمینی با برنامه ریزی و تنظیم عملیات مطالعاتی ضمن هماهنگی با آخرین پژوهشهای علمی در زمینه اکتشاف، استخراج و حفاظت از منابع آب
 2. – تهیه گزارشهای فنی در زمینه هیدرو رئولوژی
 3. – توانایی در زمینه جمع آوری، مطالعه و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات منابع آب زیر زمینی
 4. – مهارت لازم در استفاده از دستگاه ها و ادوات مورد کاربرد در بخش هیدروژئولوژی
 5. – تنظیم برنامه های اکتشافی منابع آب زیرزمینی
 6. – انجام مطالعات حفاری و استخراج آب و عملیات آن
 7. – انجام مطالعات مربوط به تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – کارشناس هیدروژئولوژی
 2. کارشناسی پمپاژ و آزمایشات آن
 3. – کارشناسی هیدروژئوشیمی
 4. – کارشناس حفاظت منابع آب زیرزمینی
 5. – کارشناس اکتشاف و استخراج

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

 • عناوین رشته های تحصیلی مرتبط
 • – داشتن شرایط عمومی تحصیلی در آموزش عالی
 1. – عمران آب
 2. – عمران
 3. – آب شناسی
 4. – عمران
 5. – بهره برداری از منابع آب عمران
 6. – سد و شبکه

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی
دروس پایه رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری آب های زیرزمینی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + یازده =