معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ایمنی مترو
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ایمنی مترو
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ایمنی مترو
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

یکی از اهداف کلان در صنعت حمل و نقل ریلی دورن شهری علاوه بر سرعت و دقت وارائه خدمات، مساله سلامت مسافران و نیروی انسانی شرکت و منابع مالی و سرمایه گذاری های انجام یافته می باشد. در این راستا جلوگیری از وارد آمدن خسارت های انسانی ومالی که بعضا لطمه های جبران ناپذیری را به جامعه شهری و اعتبار صنعت مترو وارد می آورد امری ضروری است .

لذا نظر به اهمیت موضوع، اعمال نظارت های قانونی در خصوص رعایت اصول ایمنی در حوزه بهره برداری سیستم حمل و نقل ریلی درون شهری (مترو) الزامی است. بر این اساس برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه ایمنی و تربیت پرسنل مجرب و متخصص به منظور بالابردن توانمندی ها و مهارت های لازم در رشته ایمنی مترو، امری لازم و بدیهی می باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی ایمنی مترو

هدف از طراحی و تدوین دوره کاردانی فنی رشته ایمنی مترو ، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه ایمنی و حفاظت کار می باشد. که وظیفه ارتقاء سطح ایمنی حوزه های بهره برداری حمل و نقل ریلی درون شهری به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار را بر عهده دارند.

دانشجویان طی این دوره ، دانش و مهارت های فنی مورد نیاز در زمینه ایمنی در صنعت حمل و نقل ریلی، متناسب با نوع فعالیت های این صنعت را فراگرفته و می توانند به عنوان کاردان و بازرسان ایمنی در حوزه های مختلف این صنعت و تحت قانون کار فعالیت نمایند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

در حال حاضر سطح فرهنگ ایمنی در میان اقشار و سطوح کارگری و کارفرمایی وضعیت مطلوبی ندارد و شاهدین این امر، آمار موجود در زمینه حوادث ناشی از کار به وقوع پیوسته بدلیل اعمال وناایمن کارگران می باشد.

لذا به منظور بهبود شرایط موجود نیازمند افرادی متخصص در زمینه ایمنی با تحصیلات دانشگاهی می باشیم که با فعالیت در صنعت حمل ونقل ریلی درون شهری و تحت قانون کار، وظیفه ارتقاء سطح ایمنی آنان را بر عهده گیرند و با برنامه ریزی مناسب و تامین مشارکت کارگران ، کارفرما در امر ایمنی محیط کار شاهد کاهش حوادث ناشی از کار باشیم

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ایمنی مترو

 1. گزارش نویسی و مستند سازی و ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 2. انجام کار گروهی
 3. طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 4.  بهره گیری از رایانه و برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 5. سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 6. خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 7. ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 8. رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 9. اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 10. تفکر نقادانه و اقتضایی
 11. خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • توانایی شناسایی کانون های خطر و ارزیابی مخاطرات محیط های کاری
 • توانایی بازرسی و بررسی تجهیزات قطار، مسیر، خطوط و علایم و توانایی
 • شناسایی پتانسیل بروز حریق در اماکن و تجهیزات مترو
 • همکاری در تدوین طرح ها و سناریو مقابله با بحران و شرایط اضطراری
 • همکاری در تهیه و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه ایمنی
 •  همکاری در تهیه دستورالعمل های ایمنی
 • نظارت بر رعایت استاندارد و دستورالعمل های ایمنی
 • جمع آوری و ثبت آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار
 • ارایه طرحهای ایمنی کنترلی و پیشگیرانه

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • کمک کارشناس ایمنی
 • کاردان ایمنی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

 •  دوره های سه ساله فنی و حرفه ای
 • دیپلمه های کار و دانش (رشته های مرتبط)
 • دیپلمه های ریاضی و فیزیک

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۳۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاریردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی ایمنی مترو
دروس عمومی رشته کاردانی فنی ایمنی مترو

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ایمنی مترو
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ایمنی مترو

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی ایمنی مترو
دروس پایه رشته کاردانی فنی ایمنی مترو

جدول دروس نظری رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس نظری رشته کاردانی فنی ایمنی مترو
دروس نظری رشته کاردانی فنی ایمنی مترو

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ایمنی مترو
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ایمنی مترو

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ایمنی مترو
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ایمنی مترو

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ایمنی مترو
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ایمنی مترو

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ایمنی مترو
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ایمنی مترو

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ایمنی مترو
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ایمنی مترو

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ایمنی مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ایمنی مترو
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ایمنی مترو

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی ایمنی مترو را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 1 =