معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی بازرسی جوش
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی بازرسی جوش
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی بازرسی جوش
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در حال حاضر تکنولوژی صنعتی یکی از مهمترین ارکان شکوفایی اقتصادی یک جامعه به شمار می رود. این در حالی است که به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی صنعتی، فعالیت های جاری در این عرصه نظیر امکان سنجی، بکارگیری، نگهداری، تعمیر ماشین آلات و تجهیزات مدرن مستلزم وجود نیروی انسانی آموزش دیده، مسلط به دانش فنی روز و دارای قدرت خلاقیت می باشد. تا جائیکه منابع انسانی در این عرصه به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین رکن ایفای نقش می کند.

نیروی بالقوه ای که اگر با برنامه ریزی صحیح آموزش های علمی – کاربردی منطبق با با نیازهای حال و آینده صنعت تربیت و هدایت گردد قادر خواهد بود بسیاری از نارسائیهای کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه را با توجه به منابع سرشار موجود و امکانات سخت افزاری نسبتا مناسب مرتفع نماید. لذا در راستای نیل به مقصود، طراحی و اجرای دوره های آموزش علمی – کاربردی همسو با نگرش تقاضا محوری در مقاطع و رشته های مختلف بسیار ارزشمند و راهگشا می باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی بازرسی جوش

هدف تربیت کاردان های ماهر و کارآمدی است تا بتوانند با بهره گیری از تکنینک های مختلف بازرسی جوش، فرایند اجرایی بازرسی جوش در سازه های مختلف را انجام دهند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

جوشکاری یکی از مهمترین و حساس ترین فرایندهای تولید می باشد که در ساخت قطعات، تجهیزات، ماشین آلات صنعتی، اسکلتهای فلزی، مخازن تحت فشار و … مورد استفاده قرار می گیرد. اطمینان از کیفیت تولیدات جوشکاری مستلزم طراحی و اجرای فرایندهای بازرسی بر اساس استانداردها و دستورالعمل های بین المللی است. اجرای صحیح عملیات بازرسی جوش تنها با آموزش نیروی انسانی توانمند که توانایی درک و پیاده سازی دستورالعمل ها را داشته باشند امکان پذیر است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی بازرسی جوش

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • د – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 • – شناخت تجهیزات آزمون های مرتبط با جوش
 • – درک استاندارد و استخراج دستورالعمل انجام آزمون
 • راه اندازی دستگاه، انجام آزمون و کنترل صحت عملکرد
 • – تفسیر اولیه نتایج و تشخیص داده های نامرتبط
 • – ثبت نتایج، محاسبه خطا و گزارش نویسی
 • – شناخت مواد و آشنایی با استانداردهای مختلف و خواص مواد
 • – رعایت قوانین و مقررات ساماندهی کار، بهداشت و ایمنی کار
 • – شناخت فرآیندهای جوش کاری
 • – شناخت مواد و رفتار آنها در حین جوش کاری
 • – شناخت، علل ایجاد، راههای جلوگیری و رفع عیوب جوش کاری
 • – شناخت دستورالعمل جوش کاری و تأییدیه آن
 • – اجرای کنترل کیفی (تجهیزات، مواد اولیه مصرفی) و مستندسازی
 • – شناخت استانداردهای بازرسی و نقشه خوانی

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 • – اپراتور آزمون های کنترل کیفی جوش
 • – بازرس جوش

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

 • – دارا بودن مدرک دیپلم متوسطه، فنی – حرفه ای، کاردانش
 • – سایر دیپلم ها به شرط گذراندن دروس پیش نیاز
 • – دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیتها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی بازرسی جوش
دروس عمومی رشته کاردانی فنی بازرسی جوش

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی بازرسی جوش
دروس پایه رشته کاردانی فنی بازرسی جوش

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی بازرسی جوش
دروس اصلی رشته کاردانی فنی بازرسی جوش

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی بازرسی جوش

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی بازرسی جوش
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی بازرسی جوش

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی بازرسی جوش
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی بازرسی جوش

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی بازرسی جوش
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی بازرسی جوش

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی بازرسی جوش
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی بازرسی جوش

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی بازرسی جوش
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی بازرسی جوش

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی بازرسی جوش دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی بازرسی جوش
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی بازرسی جوش

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی بازرسی جوش را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + 1 =