معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و علوم و رشد و توسعه فنی جامعه لازم است امکان تحصیل در مقاطع بلاتر برای جوانان و افرادی که در زمینه های فنی صاحب تجربه و مهارت می باشند فراهم گردد. لذا این برنامه ها به منظور به روز نمودن و گرایشی کردن شاخه های مختلف رشته قالبسازی تدوین گردیده تا زمینه مساعد برای واجدین شرایط ایجاد گردد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

دوره کاردانی فنی ساخت و تولید با گرایش قالب های فلزی عبارتست از دوره آموزشی که در آن فراگیر شرایط احزاز تکنسین فنی قالب فلزی را کسب نماید. ضمن اینکه کنترل کیفیت، اخلاق حرفه ای، فن آوری های نوین آشنا شده و در فعالیت های کار از آن ها استفاده نماید.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

از آنجا لازم است خلاء بین مسئولین کارگاه های قالبسازی و پرسکاری و کارگران پرشود. لازم است افرادی با تحصیلات بالاتر نسبت به کارگران در ساختار سازمانی کارگاه تعریف شود تا از مدیریت لازم برخوردار بوده و بتوانند این فاصله ی خالی را پر کنند.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • د – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

 • – ساخت قالب های برش
 • – ساخت قالب های خم
 • – ساخت قالب های کشش ساده
 • – ساخت ابزار و قید و بند

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

 • – کارگر ماهر قالبسازی های فلزی
 • – تکنسین قالبسازی
 • – سرپرست کارگاه قالبسازی
 • – نقشه کش قالب
 • – تعمیر کار قالب
 • – کارگر ماهر ساخت و تولید
 • – کارگر ماهر قید و بند ساز
 • – کارگر ماهر ابزار ساز

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

 • – دیپلم های رشته قالبسازی
 • – دیپلم های رشته ماشین ابزار
 • – دیپلم های رشته نقشه کشی صعنتی
 • – دیپلم های رشته صنایع فلزی
 • – دیپلم های رشته مکانیک خودرو
 • – سایر دیپلم ها به شرط گذراندن دروس پیش نیاز

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

 آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی
دروس پایه رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی ۱ رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 11 =