معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

با توجه به سیاستهای دولت در خصوص تولید خدمات الکترونیکی و گسترش خدمات مطلوب و سریع به شهروندان و مشتریان در قالب شهر الکترونیکی بانکداری الکترونیکی و دولت الکترونیکی و از طرف دیگر نظر به رشد شاخص توسعه براساس معیار های یونسکو و افزایش ضریب نفوذ خدمات الکترونیکی در اقصاء نقاط کشور تربیت نیروی انسانی که فرآیند ارائه این خدمات را تسهیل بخشد ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی

دوره کاردانی فنی ، فناوری اطلاعات و ارتباط روستایی به دوره ای اطاق می گردد که دانشجویان طی دو سال آموزش و کسب همزمان دانش پایه و مهارت های لازم می توانند خدمات بهینه را به شهروندان و متقاضیان ارائه نمایند

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های شهری و روستایی و وجود بیش از ده هزار دفاتر خدمات پیشخوان دولت در روستاها ، لزوم تربیت نیروی انسانی به منظور ارائه خدمات بهینه به مشتریان در کشور امری ضروری است .

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – ارائه خدمات فناوری و اطلاعات به مشتریان
 2. – سرپرستی پیشخوان ارائه خدمات دولت الکترونیک
 3. – ارئه خدمات سخت افزاری ، نرم افزاری ، و اطلاعات مالی و اقتصادی و کشاورزی به مشتریان
 4. – شناخت قوانین و مقررات دفاتر روستایی

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

 • – کارگزار دفاتر ICT
 • – سرپرست دفاتر ICT
 • – کاردان خدمات فنی دولت الکترونیک

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

 • – دیپلم
 • – داشتن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

 آموزش در مرکز مجری: بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی
دروس پایه رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − 15 =