معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در اجرای دوره های آموزشی علمی – کاربردی به منظور شکل دادن به آموزشهای شغلی در سطح جامعه و سمت گیری آنها در راستای تامین نیاز مشاغل متعدد موجود در بخشهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور بمنظور تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز، و به منظور تربیت متخصصان متعهد در صنعت مترو و راه آهن و کارشناسان متعهد جهت احداث، بهره برداری و اداره صنعت مذکور، ” دوره کاردانی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو ” تدوین شده است.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو

هدف از برگزاری دوره کاردانی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو ( راه آهن و قطار شهری تربیت متخصصینی در زمینه گسترش، بهره برداری،نصب ، تست و تعمیر و نگهداری سیستم های سیگنالینگ، کنترل و مراکز کنترل ترافیک شامل ( قطارها، دستگاهها، تجهیزات، تاسیسات برقی و مکانیک) در صنعت مترو(راه آهن و قطار شهری است، دروس تخصصی آن در زمینه تجهیزات سیگنالینگ، کنترل و مراکز کنترل و فرمان ترافیک می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

مشکلات موجود در سیستمهای سیگنالینگ و کنترل و مراکز فرمان ترافیک در مترو راه آهن و قطار شهری) در اغلب موارد ناشی از عدم آشنایی و تسلط کامل به سیستم است، لذا لازم است کاردانهایی خبره ای، به صورت تخصصی در این زمینه تربیت شوند.

این مشکل به خصوص در مورد فناوریهای جدید(سیستم سیگنالینگ که در ایجاد بستر ایمن حرکت قطار نقش اصلی را ایفاء می نماید) دارای اهمیت بیشتری است. بنابراین ایجاد آشنایی با سیستمها و فناوریهای جدید ضروری بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

 1. – شناخت اصول سیستم سیگنالینگ و کنترل و نحوه عملکرد تجهیزات
 2. – ایجاد بستر ایمن جهت بهره برداری
 3. – شناخت اصول و مبانی ترافیک و توانایی بهره مندی از نرم افزارهای کنترلی
 4. – نصب ، تست و راه اندازی سیستمهای سیگنالینگ و کنترل
 5. – شناخت سیستمهای ارتباطی و واسط (Interface) سیستم سیگنالینگ و کنترل
 6. – کنترل و اجرای برنامه های پیشگیرانه و اضطراری در امور تعمیر و نگهداری
 7. – مطالعه و بررسی اسناد و مدارک و مستندات فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

 1. – کاردان تعمیر و نگهداری سیستم سیگنالینگ
 2. – کاردان تعمیر و نگهداری سیستم کنترل ترافیک
 3. – کاردان ارزیابی و صحه گذاری سیستم سیگنالینگ و کنترل
 4. – اپراتور ( دیسپاچر ) مراکز فرمان

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

 1. – دیپلم ریاضی
 2. – دیپلم رشته های کاردانش فنی و حرفه ای سایر دیپلم ها با گذراندن دروس پیش نیاز

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری: بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس عمومی رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس پایه رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس اصلی رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − یازده =