معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

تغییرات سریع تکنولوژی مخابرات ونقش اساسی آن در امور زیر بنائی ، صنعتی ، اقتصادی و سیاسی تربیت نیروهای متخصصی را بتوانند بصورت کاربردی امر نگهداری سیستمهای را عهده دار شوند اجتناب ناپذیر نموده است . به علت عدم دسترسی دانشگاهها به آخرین تجهیزات مخابراتی و مدلهای آموزشی مربوطه ، این نیروها را بایستی در موسسات آموزشی وابسته به سازمانهای اجرائی تربیت نمود که دوره علمی کاربردی زیر در همین راستا تدوین شده است .

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها

کاردان ارتباطات داده ها کاردانی است که قادر به شناخت سیستمهای مربوط به ارتباطات داده ها بوده و بتواند این سیستمها را نگهداری نماید. او باید در صورت بروز هر گونه عیبی بتواند آن را تشخیص و رفع نموده و یا گزارش تخصصی لازم را به مافوق ارائه نماید . هدف از تربیت چنین کاردانی تامین نیروی انسانی ماهر و ورزیده ای است که بتواند عملیات مربوط به نصب و نگهداری و رفع عیب از سیستم های ارتباط داده ها را با کیفیت مطلوب و بنحو شایسته ای بانجام برساند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به عدم دسترسی به نیروهای کاردان متبحر و آشنا به عملکرد سیستم های متنوع و پیچیده مخابراتی تربیت این قبیل افراد بصورت علمی کاربردی برای اداره بخش مخابرات کشور از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ایجاد چنین دوره هایی را اجتناب ناپذیر می نماید.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

 • – شناسائی تکتولوز و سیستم های مرتبط با ارتباطات داده و آسان کی کار در بخشهای مختلف مرتبط
 • – نسب، آزسایش و تحویل سیستم های ارتباطات داده ها
 • – نظارت ، کنترل و راه اندازی سیستمهای ارتیادلات داده ها
 • – نگهداری و بهره برداری از سیستمهای ارتباطات داده ها و عیب یابی و رفع عیب آنها
 • – توسعه و بهبود روشهای بهره گیری از شبکه ارتباطی
 • – اجرای برنامه های نرم افزاری مختلف به منظور بهره برداری بهینه از سیستم های ارتباطات داده ها

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

 • احراز – کاردان نصب سیستمهای ارتباطات داده ها
 • – کاردان آزمایش و تحویل سیستمهای ارتباطات داده ها
 • – کاردان نگهداری سیستمهای ارتباطات داده ها
 • – کاردان نرم افزار سیستمهای ارتباطات داده ها

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

 •  ١- دارا بودن مدرک دیپلم فنی حرفه ای و کاردانش در رشته های مرتبط (برق – الکترونیک – مخابرات تبصره: سایر دیپلمه ها ریاضی – فیزیک و علوم تجربی ) مشروط به گذراندن دروس جبرانی
 • ۲- قبولی در آزمون سراسری
 • ٣- داشتن شرایط عمومی پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کاره تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحده معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت. هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها
دروس عمومی رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها
دروس پایه رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها
دروس اصلی رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی ارتباطات داده ها را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 4 =