معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در اجرای سیاستهای جمهوری اسلامی در نیل به خود کفایی آموزشی و ایجاد زمینه های لازم به منظور تربیت متخصصان متعهد و کارآمد در حیطه ایمنی پروازها در محیطهای فرودگاهی ، همچنین کاهش خسارت جانی و مالی ناشی از سوانح هوایی و نظارت و مدیریت سطوح پروازی ( Airside ) جهت افزایش ضریب ایمنی فرودگاهها و منطبق با ۱۱۱ course ، DOC ‘ ۹۱۳۷ ، chapter۱۴ و ANNEX ۱۴ ، Chapter۹ که از استانداردهای ICAO ( سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ) بوده و ایران به عنوان عضوی از این سازمان موظف به اجرای این استانداردها میباشد، آئین نامه دوره کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی با مشخصات زیر تدوین شده است.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

هدف از تدوین این دوره تربیت و آموزش نیروی متخصص جهت تامین نیروی انسانی لازم کادر ایمنی زمینی فرودگاهها میباشد که این پرسنل بر اساس قوانین و استاندارد های ICAO ( سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ) دارای مسئولیت و شرح وظایف مشخص می باشد .

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

طبق آمار بیش از ۸۰٪ سوانح هوایی در محوطه سطوح پروازی و اطراف فرودگاهها اتفاق می افتد ، لذا اجرای دستورالعملهای ایمنی و تربیت نیروی متخصصی جهت مواجهه با سوانح هوایی از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد همچنین موضوع ( SMS ( Safety management System امروزه در کلیه کشورها بعنوان مقوله ای بنیادی در ارتباط با ایمنی پروازها شناخته می شود که آموزش و تربیت نیروهای مربوطه ، در فرودگاه کاملا” ضروری می باشد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – اجرای صحیح دستور العمل های سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ( ICAO ) جهت پیشگیری از سوانح هوایی در فرودگاه
 2. – شرکت در عملیات Rescue & firefighting مختص سوانح هوایی
 3. – نظارت بر کنترل تردد وسایل نقلیه در سطوح پروازی ( Airside) شامل باند های پروازی و مسیرهای خزش ( TAXI – WAY ) و پارکینگ هواپیما ( APRON) .
 4. . تهیه گزارش تخصصی جهت ارائه به مبادی مسئول
 5. – فرماندهی و هدایت تیم های عملیات آتش نشانی و نجات در فرودگاهها
 6. تست و آزمایش مواد خاموش کننده و انجام بازدید های ادواری از وسائل تجهیزات آتش نشانی و تایید کاربری آنها
 7. – هدایت زمینی هواپیماها در سطوح پروازی و تعیین موقعیت پارک آنها .

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – اپراتور ماشینهای ایمنی زمینی شرکت فرودگاههای کشور .
 2. – تکنیسین ایمنی زمینی شرکت فرودگاههای کشور
 3. – سر کشیک ایمنی زمینی شرکت فرودگاههای کشور .
 4. – کاردان ایمنی زمینی شرکت فرودگاههای کشور .

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

 • الف ) دارا بودن دیپلم متوسطه در رشته های ریاضی فیزیک ، علوم تجربی و فنی و کار و دانش ، برق و مکانیک (کلیه گرایشها ) – کامپیوتر آتش نشانی – هوانوردی .
 • ب ) داشتن صلاحیت پزشکی بر اساس و مقررات مرتبط با رشته مذکور
 • ج) دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۸۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۲۲۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
دروس پایه رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + 15 =