معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

بی شک، آموزش و تربیت افراد متخصص مبتنی بر نیازهای کاری جامعه از اساسی ترین رسالت های متمرکز آموزشی تلقی می گردد. بررسی های به عمل آمده حاکی از عدم تناسب کافی مباحث درسی با شرایط شغل های موجود می باشد. در این راستا، دانشگاه جامع علمی کاربردی بر آن است تا با متناسب سازی مباحث آموزشی با نیازهای مشاغل موجود در بازار کار به سمت کاهش فاصله میان صنعت و دانشگاه گام بردارد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری

هدف از این دوره، ارایه برنامه درسی رشته کاردانی فنی حمل و نقل متناسب با مشاغل قابل احراز در صنعت حمل و نقل درون شهری می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

حمل و نقل و جابجایی و جزء جدایی ناپذیر زندگی های شهری محسوب می گردد. با افزایش جمعیت، گسترش شهرها و متعاقب آن افزایش تقاضای حمل و نقل مسلما نیاز به تسهیلات ترافیکی در شهرها نیز افزایش می یابد . با توجه به گستردگی صنعت حمل و نقل به دلیل وجود تنوع در مدهای حمل و نقل شهری از یک سو و دامنه وسیع تکنولوژیهای مورد نیاز دانش حمل و نقل ، گستردگی مشاغل مرتبط با این صنعت امری اجتناب ناپذیر است.

لذا با عنایت به رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای ارایه آموزشهای تخصصی مناسب با نیازهای صنعت حمل و نقل درون شهری . تدوین برنامه درسی اثربخش برای این صنعت ضروری به نظر می رسد. از جمله رشته های مورد این بخش، رشته کاردانی فنی حمل و نقل می باشد. هدف از این رشته این می باشد که دانش آموختگان این رشته دانش کافی جهت احراز مشاغل مرتبط در بازار کار داشته باشند.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – پاره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خود آموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • د – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر- تفکر نقادانه و اقتضایی از خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

 • – راهبری نیروی انسانی
 • – نقشه خوانی نقشه کشی
 • – طبقه بندی داده ها و ارائه گزارش فنی ومالی
 • – تسلط بر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
 • – پایش ترافیک
 • – به کارگیری نرم افزارهای تخصصی مرتبط
 • – تفسیه بار ترافیکی به شبکه حمل و نقلی
 • – آماربرداری حجم ، آمار برداری مبدا و مقصد، آمار برداری تاخیر زمان سفر و طراحی فرم آمار برداری
 • مدیریت خطوط حمل و نقل همگانی (تاکسی، اتوبوس و مترو) و بررسی عملکرد آنها

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

 • تکنسین راهبری ونظارت بر سیستمهای حمل و نقل همگانی
 • – تکنسین زیر ساخت و تسهیلات حمل و نقل و ترافیک
 • – آمار بردار

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

 • – دیپلم در یکی از رشته های نظام قدیم جدید و کارودانش
 • – گواهی سلامت جسمی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و توانمندی های مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار » تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد لظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحده معادل ۵۱۲ ساعت است. در واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری
دروس عمومی رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری
دروس پایه رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری
دروس اصلی رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی حمل و نقل شهری را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 1 =