معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی معماری شهری
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی معماری شهری
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی معماری شهری
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

از جمله مسائلی که در حوزه طرح و ساخت در زمینه های کارهای عمرانی دارای نقش و اعتبار ویژه ای می باشد مسئله ارتقاء کیفی در نظام بهره وری از فضا در حوزه های عملکردی مختلف می باشد که انجام این امر با توجه به فرایند کار و فعالیت و زیست در حوزه شهری دارای کیفیات مختلف می باشد که قطع نظر از رویه هایی که در امر آموزش دانشجویانی که در زمینه فراگیری وجوه مختلف زمینه علمی و عملی علوم مرتبط با عمران و ساخت میباشد.

بحث رضایتمندی استفاده کنندگان از فضاهای طراحی شده و یا ساخته شده توسط این دانش آموختگان میباشد چرا که عدم شناخت و درک صحیح از نیازها، سلایق، باورهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و… گاها باعث بروز اختلالات رفتاری در عرصه حوزه زیست آنان می گردد و بالعکس هر چه شناخت از حوزه های رفتاری استفاده کنندگان در حوزه زیستی با ادراک بهتری انجام پذیرد نیازسنجی و پاسخگویی به نیازها بهتر و بهینه تر تحقق می یابد و بنظر می رسد در صورت برداشتن گامهای صحیح در این عرصه بتوان در تربیت نیروی انسانی ماهر با اشراف و آگاهی به مسائل فنی بتواند نقش بسیار مهمی در بهبود، افزایش فرهنگ و دانش فنی جامعه را بهمراه داشته باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی معماری شهری

دوره کاردانی فنی معماری شهری بر پایه شناخت ویژگیها و خصوصیات عناصر و هویت های اصلی فضائی در حوزه شهری تعریف گردیده که علاوه بر اتکا به ساختارهای محیطی و جغرافیایی و اقلیمی مناطق مختلف کشور در نهایت به ترتیب افرادی کاردان و ماهر و درک در مسائل مهندسی و آشنایی به آن اقدام نموده و با توجه به مقوله تفاوت نیازسنجی و پاسخگویی به نیازها و آموزشهای مرتبط با زمینه های مهندسی ساختمان اعم از معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی اقدام لازم را بعمل آورده.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

آموزش نیروی انسانی ماهر در قالب کاردان فنی معماری در حوزه شهری علاوه بر ایجاد ارتقاء کیفی در امر عمران و آبادی حوزه های شهری و روستایی باعث میشود از ورود عناصر غیر مرتبط و غیر متخصص جلوگیری نموده و با ارتقای دانش و مهارتهای فنی در امر عمران و آبادی در حوزه شهری ضمن ایجاد ظرفیتهای جدید و ارتقاء بهره وری در تامین نیروی انسانی ماهر در زنجیره پرورش انسانهای مستعد و خلاق گامهای موثری برداشته شود و نسبت به تصحیح مسیر فعلی و کاستی های موجود به نحو شایستهای گامهای مؤثری برداشته شود.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی معماری شهری

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

 1. – طراحی واحدهای مسکونی در مقیاس شهری
 2. – طراحی واحدهای خدماتی و عمومی در حوزه شهری

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

 1. – کاردان فنی نظارت بر کارگاه های عمرانی
 2. – کاردان فنی شاغل در مشاوران معماری و شهرسازی
 3. – کاردان فنی شرکت های پیمانکاری
 4. – کاردان فنی در کلیه بخش های فنی خدمات شهری – عمرانی شهرسازی و معماری- شهرداریها
 5. – کاردان فنی در حوزه عمرانی در تمام بخش های خصوصی – عمومی – تعاونی
 6. – کاردان فنی دارای پروانه اشتغال از نظام مهندسی (مشاغل ساختمانی بصورت آزاد)
 7. – کمک کارشناس ارزیابی (کارشناسان دادگستری – ثبت اسناد – بیمه)

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

 1. – احراز شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور
 2. – داشتن دیپلم متوسطه ریاضی فیزیک و یا فارغ التحصیل هنرستان معماری
 3. – سایر دیپلم ها مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز برخورداری از توانایی جسمی و روانی لازم متناسب با رشته معماری شهری

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی معماری شهری
دروس عمومی رشته کاردانی فنی معماری شهری

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی معماری شهری
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی معماری شهری

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی معماری شهری
دروس پایه رشته کاردانی فنی معماری شهری

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی معماری شهری
دروس اصلی رشته کاردانی فنی معماری شهری

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی معماری شهری
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی معماری شهری

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی معماری شهری
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی معماری شهری

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی معماری شهری
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی معماری شهری

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی معماری شهری
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی معماری شهری

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی معماری شهری
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی معماری شهری

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی معماری شهری
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی معماری شهری

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی معماری شهری را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × یک =