معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ترافیک شهری
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ترافیک شهری
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ترافیک شهری
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

نیاز به حمل ونقل، به تاریخ و تمدن برمی گردد. در سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ میلادی، طرح هندسی و سازه ای راه اهمیت ویژه ای یافت و تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفت و مهندسی راه و ترافیک به عنوان یکی از مواد درسی در دانشگاه ها مطرح گردید. در سال ۱۸۵۰ چهار شهر با جمعیت بیش از یک میلیون نفر در جهان وجود داشت .

در سال ۱۹۵۰ ، در حدود صد شهر با این جمعیت وجود داشته ، ولی با نهایت تعجب در سال ۲۰۰۰ این تعداد به بیش از هزار شهر رسید . بدین ترتیب در دهه های اخیر، مهندسی ترافیک و بخصوص مهندسی ترافیک شهری ، اهمیت ویژه ای یافت و مسائل ترافیک و جاده ها و همچنین افزایش سرعت، مساله تراکم و تصادفات شامل ارتباط داخلی طبیعت شهر و قوانین فیزیکی زمان، فاصله و حرکت می گردیدند. بنابراین موضوع جدید مهندسی ترافیک به وجود آمد، که بر مطالعه و اصلاح عملکرد ترافیک در شبکه جادهها، تقاطعها و پایانه ها تاکید دارد.

امروزه شهرهای جهان شاهد بروز پدیده ها، مسائل و مشکلات متعددی در زمینه مدیرت شهری، حفظ منابع تجدید ناپذیر و الگوی مصرف آنها و توسعه پایدار در ابعاد مختلف هستند که موضوع حمل و نقل و ترافیک متأثر از بسیاری از این موارد و اثرگذار بر آن هاست. به وجود آمدن و تکامل شاخه های مختلف تخصصی مرتبط با مدیریت و برنامه ریزی شهری از یک طرف منجر به کارگیری ابزار و روش های نوین و اعمال ابعاد مختلف مسائل شهرنشینی در تصمیم گیری ها شده است و از طرف دیگر تعامل و اثرپذیری علوم و فنون به کار رفته به یک چالش مهم تبدیل شده است .

مسأله محیط زیست و ایجاد توازن و توسعه پایدار شهری موضوعی ست که همه تدابیر و راهکارهای مدیریت شهری را تحت الشعاع خود قرار داده است و بی توجهی به آن منجر به لطمات جبران ناپذیری می شود که به پیکر شهر و شهروندان وارد می آید.در این میان، مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک مبتنی بر چهار اصل مهندسی، آموزشی اجرای مقررات و محیط زیست، تنها راه فراروی مدیریت حمل و نقل شهری ست که می تواند ضمن اثرپذیری از سایر شئون مدیریت شهری نظیر معماری، شهرسازی محیط زیست و … به ایجاد و الگوی متوازن سکونت و فعالیت در کلان شهرها کمک نماید.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی ترافیک شهری

با عنایت به توضیحات فوق به منظور یکسان سازی و تخصص سازی دانش در زمینه مدیریت شهری مبتنی بر جامعه با رویکرد ساماندهی ، بهبود و ارتقای حمل و نقل و ترافیک با نیل به این هدف و تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه های مختلف حمل و نقل و ترافیک شهری در دستور کار قرار گرفته است.

کاردان فنی ترافیک به یک سطح دانش کاربردی با بهره گیری از علوم پایه و تخصی در زمینه هایی چون پایش و نظارت بر ترافیک شهری، ایمنی حمل ونقل و ترافیک، مدیریت و برنامه ریزی شهری دست یافته و هریک می توانند مسولیت پایش ترافیک، زیرساخت و تسهیلات حمل و نقل ، و یا تجهیزات ترافیکی و آمار بردار در حوزه حمل ونقل و ترافیک شهری را به عهده می گیرند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

در جهان امروز حمل ونقل مقوله ای است که تمام مردم بنحوی با آن در ارتباط مستقیم هستند و به موازات رشد و توسعه شهرها نیاز به خدمات و تسهیلات همگانی نیز افزایش یافته است و این امر به نوبه خود ، ابعاد جدیدی به مسایل عمومی کلان شهرهابه ویژه مسئله حمل ونقل آن خواهد داد.

اثرات نامطلوب مسئله بر فعالیت های اجتماعی و اقتصادی منطقه نیازی به روشنگری ندارد و این خود لزوم آینده نگری و برنامه ریزی صحیح را به منظور تدارک به موقع ظرفیت مناسب و کافی برای شبکه حمل ونقل شهری مورد تاکید قرار دهد. حمل و نقل و جابه جایی از جنبه های اصلی حیات شهری است و ساماندهی حمل و نقل از نیازهای اولیه هر شهر سالم و خوب به شمار می آید، در غیر اینصورت جامعه هر روز هزینه هنگفتی را به دلیل ناکار آمدی و ضعف حمل و نقل شهری می پردازد ، که از جمله اینها اتلاف وقت ، مشکلات زیست محیطی، بهداشتی، روانی، اجتماعی و تصادف و نظایر اینهاست.

بدون شک راه برون رفت از این وضعیت نامطلوب به تجدید نظر در سیاستهای حمل و نقل و اتخاذ راهبردی فراگیر و منسجم در سیاستگذاری حمل و نقل نیاز دارد. که از جمله مهمتذین ابزارهی این رویکرد تربیت نیروهای متخصص و بهره گیری از آنها در ساختار مدیریت ترافیک شهری است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ترافیک شهری

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

 1. نصب، اجرا و کنترل تجهیزات ایمنی و ترافیکی
 2. تست، کنترل و عملکرد تجهیزات ایمنی و ترافیکی
 3. نقشه خوانی، نقشه کشی، نقشه برداری
 4. طبقه بندی داده ها
 5. ارائه گزارش فنی گزارش نویسی مالی و فنی
 6. امدادرسانی در حوادث جاده ای
 7. تست و آزمون مصالح
 8. تسلط بر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
 9. پایش ترافیک
 10. به کارگیری نرم افزارهای تخصصی ترافیک
 11. تقسیم بار ترافیکی به شبکه
 12. بهره گیری از سیستمهای موقعیت یاب
 13. آماربرداری حجم , آمار برداری مبدا و مقصد ,آمار برداری تاخیر زمان سفر
 14. طراحی فرم آمار برداری

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

 1. تکنسین پایش ترافیک
 2. – تکنسین زیرساخت و تسهیلات حمل و نقل و ترافیک
 3. – تکنسین تجهیزات ترافیکی و ایمنی
 4. آمار بردار

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

 • داشتن دیپلم – داشتن شرایط عمومی پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و توانمندیهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی ترافیک شهری
دروس عمومی رشته کاردانی فنی ترافیک شهری

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ترافیک شهری
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ترافیک شهری

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی ترافیک شهری
دروس پایه رشته کاردانی فنی ترافیک شهری

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی ترافیک شهری
دروس اصلی رشته کاردانی فنی ترافیک شهری

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی ترافیک شهری

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ترافیک شهری
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ترافیک شهری

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ترافیک شهری
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ترافیک شهری

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ترافیک شهری
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ترافیک شهری

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ترافیک شهری
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ترافیک شهری

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ترافیک شهری
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ترافیک شهری

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ترافیک شهری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ترافیک شهری
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ترافیک شهری

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی ترافیک شهری را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + چهار =