معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

تغییرات سریع تکنولوژی مخابرات و نقش اساسی آن در امور زیر بنائی ، صنعتی ، اقتصادی و سیاسی تربیت نیروهای متخصصی را که بتوانند بصورت کاربردی امر نگهداری سیستم ها را عهده دار شوند اجتناب ناپذیر نموده است. به علت عدم دسترسی دانشگاهها به آخرین تجهیزات مخابراتی و مدل های آموزشی مربوطه این نیروها را بایستی در موسسات آموزشی وابسته به سازمان های اجرائی تربیت نمود که دوره علمی کاربردی زیر در همین راستا تدوین شده است.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی

کاردان انتقال رادیوئی کاردانی است که قادر به شناخت سیستم های انتقال بوده و بتواند این سیستم ها را نگهداری نماید. او باید در صورت بروز هر گونه عیبی بتواند آن را تشخیص و رفع نموده و یا گزارش تخصصی لازم را به مافوق ارائه نماید .

هدف از تربیت چنین کاردانی تامین نیروی انسانی ماهر و ورزیده ای است که بتواند عملیات مربوط به نصب و نگهداری و آزمایش سیستم های مخابراتی را با کیفیت مطلوب و بنحو شایسته ای بانجام برسانده

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به عدم دسترسی به نیروهای کاردان متبحر و آشنا به عملکرد سیستم های متنوع و پیچیده مخابراتی تربیت این قبیل افراد بصورت علمی کاربردی برای اداره بخش مخابرات کشور از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ضرورت ایجاد چنین دوره هایی را اجتناب ناپذیر مینماید.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی

 • الف – گزارش نویسی و سالم سازی
 • پ – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها ,Preseritation
 • ب – انجام کار کروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ب – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • ح – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ج – خود آموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کار های کوچک و کارآفرینی
 • ذ – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • د – استان الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – شناسایی تکنولوژی و سیستم های مخابراتی
 2. – نصب و آزمایش و تحویل سیستم های انتقال
 3. – نظارت و کنترل و راه اندازی سیستم های انتقال
 4. – عیب یابی و تعمیر و نگهداری و بهره برداری سیستم های انتقال
 5. – توانائی اجرای برنامه های دوره ای تعمیرات و نگهداری و انجام تعمیرات کلی و جزئی سیستم های انتقال

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – کاردان تنها سیستم های رادیوماکس
 2. – کاردان نصب سیستم های PDH
 3. – کاردان نصب سیستم های SDH
 4. – کاردان آزمایش و تحویل سیستم های رادیو ساکس
 5. – کاردان آزمایش و تحویل سیستم های PDH
 6. – کاردان آزمایش و تحویل سیستم های SDH
 7. – کاردان نگهداری سیستم های انتقال
 8. – کاردان بخش تعمیرات سیستم های انتقال

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

 • ١- دارا بودن مدرک دیپلم فنی حرفه ای و کاردانش در رشته های مرتبط (برق – الکترونیک – مخابرات) تبصره: سایر دیپلمه ها (ریاضی – فیزیک و علوم تجربی ) مشروط به گذراندن دروس جبرانی
 • ۲- داشتن شرایط عمومی پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
 • ۳- داشتن شرایط عمومی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی
دروس پایه رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی انتقال رادیوئی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + پانزده =